Mini Encyklopedia Biznesu (Zarządzanie, Marketing)

Wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza - Wskaźnik ten najlepiej charakteryzuje płynność finansową, gdyż środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe są jedynymi naprawdę w pełni płynnymi aktywami.

Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność jej kierownictwa do kontroli i obniżki kosztów. Wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 50-90 proc.

Wskaźnik ten określa wielkość potencjalnej rezerwy płynnych zasobów, przypadających na odchylenie standardowe. Im większa wartość wskaźnika tym lepsza (wyższa) płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Wielkość wskaźnika pokazuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo zaspokaja swoje zapotrzebowanie na kapitał z własnych źródeł finansowania. Wskaźnik ten obejmuje wszystkie wydatki jakie ponosi firma w swej działalności (inwestycje w środki trwałe, zakupy związane z przyrostem zapasów, wypłata dywidend).

Wskaźniki wystarczalności gotówki informują o stosunku generowanej gotówki z działalności podstawowej do wydatków realizowanych przez podmiot gospodarczy. Wydatki te należy rozumieć w sensie analitycznym, więc poddaje się tu badaniu poszczególne rodzaje wydatków danego podmiotu gospodarczego. 

Wskaźniki wydajności gotówki. Wskaźniki wydajności gotówki ukazują nam, w jakie relacji pozostaje gotówka operacyjna do obrotu i zysku, generowanego przez ten obrót, oraz do majątku przedsiębiorstwa. Stosunek gotówki działalności operacyjnej do aktywów ogółem, bądź tylko aktywów bieżących pokazuje jego stopień sfinansowania z tej gotówki. 

Treasury ratio - Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych - Wskaźnik ten porównuje się ze wskaźnikami poprzednich okresów, gdyż w praktyce nie opracowano wartości wzorcowych. Wartość wzorcowa musi być wypracowana przez dane przedsiębiorstwo, jest ona jego indywidualną, niepowtarzalną cechą wynikającą z warunków funkcjonowania w gospodarce rynkowej.

Wskaźnik upłynnienia środków obrotowych - Wskaźnik ten określa ilość dni potrzebną na zamianę środków obrotowych na gotówkę. Ważne jest aby wskaźnik ten z okresu na okres ulegał poprawie tzn. jego wartość powinna ulegać zmniejszeniu.

Wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego - Wskaźnik ten informuje o okresie w jakim przedsiębiorstwo może działać dzięki swoim "aktualnym" płynnym aktywom, bez korzystania z zasobów następnego okresu.

Wskaźnik dziennej płynności dyspozycyjnej - Wskaźnik ten określa liczbę dni, w ciągu których firma może działać wydatkując tylko najbardziej płynne aktywa. Ustala się go jako relację płynnych aktywów obejmujących
należności, papiery do obrotu oraz gotówkę do dziennych kosztów pieniężnych.

Polecane serwisy

Zaparaszamy do odwiedzenia strony z suplementami diety: https://eco-supplements.com/pl/, oraz z suplementami diety na odchudzanie: http://www.konsultantka.com.pl/. Znajdziecie tam rzetelne opisy wybranych suplementów takich jak krople na odchudzanie Eco Slim, koktajl Chocolate Slim, preparaty Ultra Slim czy Therma Cuts.

Warto przeczytać

Zobacz też

Szukaj

Ona24.eu - All rights reserved.