Kompleksowe spojrzenie na zmianę podejścia przedsiębiorców i firm rodzinnych do zrównoważonego inwestowania.

Raport, który jest oparty na wywiadach z ponad 1000 przedsiębiorców i przedstawicieli wielopokoleniowych firm rodzinnych, dysponujących aktywami inwestycyjnymi o przeciętnej wartości ponad 17 mln USD i pochodzących z 19 krajów Europy, Azji, Bliskiego Wschodu oraz ze Stanów Zjednoczonych, stanowi całościowy przegląd zmieniającego się nastawienia do zrównoważonego inwestowania i nowych priorytetów w zakresie wpływu biznesu.

Główne Wnioski

W erze Covid-19 rośnie zainteresowanie inwestowaniem zrównoważonym i opartym na celach.

 • Dla wielu, pandemia COVID-19 stała się czasem refleksji i katalizatorem zmian. W efekcie odsetek przedsiębiorców skłonnych rozważyć zrównoważone inwestycje chętniej niż przed rokiem wyniósł 63%.
 • Obecnie 58% przedsiębiorców deklaruje, że posiada zrównoważone inwestycje; to wzrost o niemal 25% w porównaniu do 2019 roku. Wśród tych, którzy nie mają zrównoważonych inwestycji w portfelu, prawie 60% jest bardziej otwartych na taki pomysł.
 • Wśród przedsiębiorców z pokolenia wyżu demograficznego (w wieku ponad 55 lat) ekspozycję na zrównoważone inwestycje ma obecnie 67%, czyli dwukrotnie więcej niż w 2019 roku (34%); podobnie sytuacja wygląda w przypadku zamożnych przedsiębiorców (o aktywach inwestycyjnych powyżej 25 mln USD). Ich odsetek wzrósł do 69% z 39% w 2019 roku.
 • Ten trend szczególnie wyraźnie widać w Azji, gdzie odsetek posiadaczy zrównoważonych inwestycji wzrósł do 69% z 39% w 2019 roku.

Nowe priorytety w zakresie wpływu i oczekiwanie skorzystania na wzroście gospodarczym

 • Odporność i wyniki finansowe zrównoważonych inwestycji zmieniły poglądy przedsiębiorców co do oczekiwanych stóp zwrotu. 57% przedsiębiorców uważa, że jest w stanie połączyć zrównoważone inwestycje z dobrymi wynikami, podczas gdy przed pandemią odsetek ten wynosił 29%.
 • Mimo że walka z klimatem pozostaje jednym z najważniejszych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN SDG), od czasu kryzysu COVID-19 ustąpiła miejsca takim celom jak zdrowie i dobrostan czy eliminowanie ubóstwa i nierówności. W Europie jako najważniejsze cele wymieniane są dostęp do czystej energii i ograniczanie globalnych nierówności (29%).
 • Aktualnie połowa przedsiębiorców oczekuje od zarządzających majątkiem:
  • doradztwa w zakresie portfeli zrównoważonych inwestycji. Tutaj odsetek wzrósł do 60% w USA i do 64% w Indonezji i Szwajcarii;
  • systemu ratingowego, który pomoże w wyborze zrównoważonych inwestycji.

Vincent Lecomte, prezes BNP Paribas Wealth Management, powiedział: „Widzimy wyraźne przyspieszenie w obszarze zrównoważonych inwestycji w portfelach przedsiębiorców i firm rodzinnych. Posiadanie zrównoważonych inwestycji deklaruje 58% z nich w porównaniu do 47% w 2019 roku! Przy wsparciu naszych ekspertów Klienci mogą dostosować wybory inwestycyjne do swoich wartości. Oczekują od nas, że będziemy im towarzyszyć w osiąganiu pozytywnego wpływu. Chcą to realizować zarówno przez działalność biznesową jak i za pomocą inwestycji”.

Eléonore Bedel, globalna dyrektor ds. zrównoważonych inwestycji w BNP Paribas Wealth Management, dodała: „W obliczu globalnej współpracy i szeregu inicjatyw społecznych i środowiskowych, takich jak COP26 czy Zielony Ład w USA i Unii Europejskiej, przedsiębiorcy analizują przebudowę procesów biznesowych i reorganizują portfele inwestycyjne tak, aby zwiększać swój wpływ, szczególnie w obszarze zielonej odbudowy”.

Raport przybliża również perspektywę polskich przedsiębiorców. Przewidując globalnie odbicie gospodarcze, 36% rodzimych respondentów twierdzi, że chce zachować obecny majątek redukując ryzyko. Najczęściej stosują oni podejście do inwestycji zorientowane na wzrost (48%) oraz wartość (28%). Blisko połowa wskazuje, że młodsze pokolenie już uczestniczy w zarządzaniu majątkiem. To w dużej mierze ono będzie odpowiedzialne za zmianę sposobu inwestowania. W przyszłości młodsi członkowie rodziny mają kłaść większy nacisk na pomiar wpływu ich działalności na środowisko (64%) oraz wprowadzanie zrównoważonych praktyk biznesowych (60%). Wśród Celów Zrównoważonego Rozwoju, na które respondenci zwracają największą uwagę znalazły się „Mniej nierówności” (52%), „Czysta i dostępna energia” (36%), „Zero głodu” (32%) i „Przemysł, innowacyjność i infrastruktura” (32%). Warunki rynkowe, które mogą stanowić wyzwania, to m.in. ryzyko inflacji, wskazane przez 72% badanych, wysoki poziom długu korporacyjnego (56%) i zbyt wysokie wyceny udziałów kapitałowych (28%).

Pełna treść raportu dostępna jest tutaj.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.