Wskaźnik ten określa wielkość potencjalnej rezerwy płynnych zasobów, przypadających na odchylenie standardowe. Im większa wartość wskaźnika tym lepsza (wyższa) płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Wskaźnik płynności Lambda = Początkowe zasoby najbardziej płynne + prognozowany cash flow operacyjny / Odchylenie standardowe operacyjnego cash flow

 

Początkowe zasoby najbardziej płynne - są to środki pieniężne, krótkoterminowe papiery przeznaczone do obrotu oraz gotówka, możliwa do wykorzystania z linii kredytowej. Suma Licznika tego wskaźnika zawiera więc spodziewaną wartość środków pieniężnych.

Wskaźnik płynności LAMBDA określa wielkość potencjalnej rezerwy płynnych środków, przypadającą na ich odchylenie standardowe. Interpretacji wartości tego wskaźnika dokonuje się w oparciu o tabele rozkładu normalnego. Jest on szczególnie pomocny w prognozowaniu bankructwa.

Im większa wartość wskaźnika LAmbda tym wyższa (lepsza) płynność finansowa przedsiębiorstwa.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.