Treasury ratio - Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych - Wskaźnik ten porównuje się ze wskaźnikami poprzednich okresów, gdyż w praktyce nie opracowano wartości wzorcowych. Wartość wzorcowa musi być wypracowana przez dane przedsiębiorstwo, jest ona jego indywidualną, niepowtarzalną cechą wynikającą z warunków funkcjonowania w gospodarce rynkowej.

 

Treasury ratio - Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych = Środki pieniężne / Płatności natychmiast wymagalne

TR =

ŚP

ZBnw

gdzie:

TR – wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych

ŚP – środki pieniężne

ZBnw – płatności natychmiast wymagalne.

Wskaźnik zobowiązań natychmiast wymagalnych ukazuje nam stosunek środków pieniężnych do płatności natychmiast wymagalnych, czyli takich, których okres wymagalności przypada na najbliższe trzy miesiące.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.