W marcu przyszłego roku miną dwa lata od momentu, w którym musieliśmy przeorganizować swój styl życia, zmienić codzienne nawyki i przyzwyczajenia oraz dopasować nasze otoczenie domowe do realiów pracy hybrydowej. Jak dziś postrzegamy tę nową rzeczywistość? Szukając odpowiedzi na to pytanie Samsung przeprowadził jedno z najszerzej zakrojonych ogólnoeuropejskich badań nad post-pandemicznymi trendami w organizacji pracy.

Wyniki nowego badania Samsung potwierdzają, że pracownicy wolą nową wolność niż nieefektywną obecność w biurze

Badanie  „Hybrid Living Futures”, zaprezentowane przez Samsung, a przeprowadzone we współpracy z The Future Laboratory, myli modelu, w którym pracujemy i kontaktujemy się z innymi zarówno wirtualnie, jak i osobiście – a także tego, jak ten nowy sposób funkcjonowania wpłynie na przyszłość naszych domów i miejsc pracy[1]. Badanie „Hybrid Living Futures” objęło również polskich pracowników, a jego wyniki mogą przysłużyć się zarówno zatrudnionym jak i pracodawcom.

Dziś, gdy życie hybrydowe staje się nową normą:

  • Co szósty zatrudniony w Polsce (15%) przyznaje, że ma problem z „odcięciem” się od pracy.
  • Jednocześnie tylko 12% respondentów chciałoby powrócić do tradycyjnego modelu pracy od 9:00 do 17:00.
  • Kolejnych siedmiu na dziesięciu badanych (70%) twierdzi, że technologia umożliwiła im dostosowanie się do nowej rutyny a 71%, że pomogła im uniknąć błędów.
  • Ponad połowa (51%) polskich respondentów twierdzi, że w wyniku przejścia na model hybrydowy stali się bardziej produktywni.
  • Nadal jednak poszukujemy szczęścia – 83% europejskich zatrudnionych pragnęłoby większego wsparcia ze strony pracodawców w zakresie odnajdywania się w nowym modelu życia i pracy.

Z ogólnoeuropejskiego badania obejmującego ponad 14 000 respondentów wynika, że konwencjonalny podział pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym należy do przeszłości. Aż 86% Europejczyków żyjących w modelu hybrydowym deklaruje bowiem, że ich zdaniem nie ma już powrotu do pracy w trybie od 9:00 do 17:00. Odsetek osób pragnących pozostać przy tym wychodzącym z mody schemacie jest najniższy w Niemczech, Szwecji i Polsce – w krajach tych odpowiednio 7%, 11% i 12% badanych przedkłada pracę w ściśle określonych godzinach ponad rozwiązanie hybrydowe.

Możliwość pracy hybrydowej jest w Polsce uznawana za główną przyczynę poprawy produktywności (51%), planowania i organizacji (48%) oraz elastyczności dzięki pracy we własnym tempie (46%) lub w zgodzie z ustalonym harmonogramem (44%). Dwie piąte badanych (41%) twierdzi, że zmienił się ich sposób myślenia, a 37% ma większą motywację.

Aż 40% polskich pracowników stwierdziło, że ich spojrzenie na życie hybrydowe zmieniło się na bardziej pozytywne w ciągu ostatnich 18 miesięcy, przy czym odsetek ten był większy wśród osób w wieku 18-34 lata (43%) niż w grupie 35-54 lat (40%) czy powyżej 55 lat (33%). Głównymi powodami,  dla których ich pogląd na życie w modelu hybrydowym poprawił się, jest to, że łatwiej jest im dopasować się do zadań domowych i innych zobowiązań (54%), wykonać więcej zadań w krótszym czasie (44%) i odpocząć w ciągu dnia (42%). Jedna trzecia badanych mniej martwi się o swój wygląd (35%), a ten sam odsetek zauważył poprawę samopoczucia psychicznego.

Meik Wiking, założyciel i dyrektor wykonawczy The Happiness Institute, podjął współpracę z Samsung, aby zbadać przyszłość schematów i modeli pracy. – Dziś, gdy potrzeby nowości i elastyczności ustępują obowiązkowej obecności w biurze i rozmytym, niedookreślonym granicom, pracownicy szukają wskazówek. Pragną znaleźć równowagę pomiędzy produktywnością a dobrostanem, ponieważ życie hybrydowe niesie ze sobą pewne wyzwania – wyjaśnia.

Niebezpieczeństwa kultury „zawsze dostępnych”

Choć niektórzy perfekcyjnie opanowali sztukę życia hybrydowego, co szósta osoba zatrudniona w Polsce (15%) ma problem z „odcięciem” się od pracy, w efekcie ma poczucie, że pracuje albo non-stop, albo do późnych godzin nocnych. Pracownicy wykorzystują swój czas zaoszczędzony na codziennych dojazdach do biura na różne sposoby. Najczęściej poświęcają go rodzinie (58%), nadrabianiu zaległości w pracach domowych (52%) i czytaniu (46%). Kolejne 45% osób ogląda telewizję/filmy, ćwiczy (43%) lub gotuje/piecze (43%).

Korzystając z tego, że więcej czasu spędzamy w domu, możemy wykonywać w tym samym czasie więcej zadań niż kiedykolwiek – najpopularniejszym w Europie sposobem, w jaki radzimy sobie z wymogami zawodowymi i domowymi, jest realizowanie ich jednocześnie (30%). Odsetek ten wynosi w Polsce 33%, przy czym trzech na dziesięciu badanych (28%) twierdzi, że płynnie przechodzi od obowiązków zawodowych po domowe, podczas gdy jedna czwarta (26%) żongluje zadaniami na przemian. Jeden na ośmiu badanych (13%) korzysta ze wsparcia inteligentnych urządzeń domowych, a taki sam odsetek ucieka się do priorytetowego traktowania wymagań domowych kosztem swojej pracy.

Zachęcające jest to, że polscy pracownicy, którzy przyjęli model hybrydowy, twierdzą, że jakość różnych aspektów ich życia poprawiła się w wyniku tej zmiany – trzy piąte twierdzi, że lepiej się relaksuje i dba o życie rodzinne (odpowiednio 56% i 63%), podczas gdy 60% odkryło, że ma więcej wolnego czasu. Prawie połowa badanych twierdzi, że ma teraz czas na ćwiczenia, a także że poprawiła się ich produktywność (odpowiednio 47% i 48%).

Patrząc w przyszłość

By poradzić sobie z presją kultury „zawsze dostępnych” prawie trzy piąte (57%) polskich pracowników aktywnie poszukuje sposobów na stworzenie granicy między życiem osobistym a zawodowym  – przy czym w Hiszpanii odsetek ten wzrasta do trzech czwartych (74%), zaś w Wielkiej Brytanii spada do nieco powyżej dwóch na pięciu (46%) zatrudnionych. Kolejne dwie na pięć badanych osób (46%) stworzyło przestrzeń w swoim domu, aby łatwiej było im egzekwować te granice.

Twórcy inteligentnych technologii wytrwale starają się wyjść naprzeciw tej potrzebie i umożliwić znaczące, głębokie kontakty w świecie, w którym fizycznie jesteśmy od siebie oddzieleni. Z badania wynika, że technologia pomogła siedmiu na dziesięć osób w Polsce (70%) dostosować się do nowych rutynowych działań, zaś 79% respondentów zadeklarowała, że pomaga im ona wyznaczyć nowe granice i odzyskać kontrolę nad życiem. Co szósty badany w Europie (16%) ustawia alarmy w urządzeniu mobilnym, kolejne 13% wykorzystuje pomoc inteligentnych sprzętów domowych, 10% korzysta z aplikacji do zarządzania czasem, natomiast 38% używa inteligentnych urządzeń i aplikacji, by kontrolować czas przeznaczany na obsługę zarówno urządzeń służących do pracy, jak i tych domowych.

Mimo wszystko aż 83% europejskich zatrudnionych oczekuje doskonalszych technologii i lepszego wsparcia ze strony pracodawców, co pozwoliłoby im lepiej dostosować się do tego nowego sposobu funkcjonowania.

Benjamin Braun, Chief Marketing Officer, Samsung Europe, mówi: – To dla firm krytyczny moment, w którym muszą odnaleźć się w obliczu życia hybrydowego. Raport z naszego badania wskazuje, że dziś pracownicy czują moc pozwalającą im stawiać swoje potrzeby na pierwszym miejscu. W miarę jak świat coraz bardziej się otwiera i coraz więcej ludzi decyduje się podróżować, firmy muszą wyjść naprzeciw temu wyzwaniu, w przeciwnym razie poniosą porażkę. Pandemia sprawiła, że w większym stopniu polegamy na technologii przy realizacji zadań, które wcześniej były „analogowe”, a konieczność stawienia się w biurze stała się czymś, z czego można zrezygnować. Pracodawcy muszą zatem poważnie zastanowić się nad tym, jak poradzić sobie z wymogami narzucanymi przez nowoczesne życie hybrydowe.


Meik Wiking, dyrektor wykonawczy The Happiness Research Institute, dodaje: – Inteligentne technologie pomogły Europejczykom radzić sobie z przenikaniem się sfer życia osobistego i zawodowego – co piąty już dziś korzysta w tym celu z Internetu Rzeczy i inteligentnych urządzeń – nadal jednak daleko nam do najlepszej możliwej wersji życia hybrydowego. W przyszłości prawdopodobnie technologia będzie mogła monitorować nie tylko nasze zdrowie fizyczne, ale też mentalne i poziom zadowolenia, a inteligentne urządzenia staną się naszymi asystentami ds. dobrostanu.

Przeprowadzone badanie podkreśla też istotną rolę, jaką nasze domy odgrywają w ułatwianiu nam przestawiania się na życie hybrydowe i przestrzeganiu granic. 61% Polaków dokonało lub planuje dokonanie remontu, bądź ulepszeń na rzecz realizacji założeń życia hybrydowego. Prawie połowa (44%) respondentów stworzyła w domach nową przestrzeń, by umocnić przestrzeganie granic pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, a 32 % planuje przeprowadzkę lub już to zrobiła, wybierając przy tym nieruchomość lepiej dostosowaną do nowego stylu życia.

[1] Firma badawcza Opinium przeprowadziła wywiady z próbką liczącą łącznie 14 000 pracowników w wieku powyżej 18 lat w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Danii, Grecji, Polsce, Niemczech i we Włoszech. Badanie przeprowadzono w 9 krajach przy użyciu metodologii online Opinium. Wywiady „w terenie” przeprowadzono między 8 a 19 października 2021 r., przy czym dokładny termin zależy od kraju.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.