Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność jej kierownictwa do kontroli i obniżki kosztów. Wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale 50-90 proc.

Wskaźnik operacyjności:

        koszt własny sprzedaży    
wskaźnik operacyjności   =  
  x100%
        sprzedaż netto    

 

Wskaźnik wyższy niż 90 proc. wskazuje na możliwość wystąpienia trudności przedsiębiorstwa w zwrocie z poniesionych nakładów. Wysoką zyskowność przedsiębiorstwa potwierdza wskaźnik niższy niż 50 proc. Poziom wskaźnika operacyjności zależy jednak od rodzaju działalności przedsiębiorstwa. Dlatego też najwięcej informacji dostarcza stała obserwacja wartości wskaźnika oraz jego porównanie z poziomem osiąganym przez inne przedsiębiorstwa tej samej branży.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.