Mini Encyklopedia Biznesu (Zarządzanie, Marketing)

EUROSTAT – Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office) – organ pomocniczy Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu. EUROSTAT powstał w 1972 roku. Nowe zasady jego działalności i nowe wytyczne zostały ustanowione w 1997 roku na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego.

Metoda ABC czyli Attention-Benefit-Close method jest metodą marketingową mającą na celu skuteczne doprowadzenie do sprzedaży.

Mailing - (inaczej direct mail) - forma marketingu bezpośredniego, polegająca na dostarczeniu przesyłek reklamowych (ulotek, infologów, bookalogów, megalogów, listów, katalogów produktów/usług, kuponów zamówień itp.) do nabywcy pocztą. Pozwala na natychmiastowe sprawdzenie skuteczności przekazu reklamowego, na podstawie tzw. responsu (procentowego stosunku zamówień do wysłanych egzemplarzy).

Marketing wirusowy - jest specyficznym rodzajem działań marketingowych. Polega na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci będą sami między sobą rozpowszechniać informacje dotyczące firmy, usług czy produktów. Nie zawsze musi to być konkretna informacja, może to być tzw. budowanie świadomości marki, czyli wywoływanie pożądanych skojarzeń z nazwą, logo firmy.

Marketing partyzancki – forma marketingu zbliżona do maretingu wirusowego, polegająca na promowaniu dóbr i usług za pomocą niekonwencjonalnych technik, w zależności od grupy docelowej, jak np. napisy sprayem na murach prezentujące daną markę.

Marketing mix - kompozycja marketingowa. Są to zmienne elementy marketingu, ujęte w formie planu marketingu, które firma może świadomie i umiejętnie wykorzystywać dla zwiększenia popytu na swój produkt.

Marketing wielopoziomowy -  inaczej zwany MLM (ang. multi-level marketing) - dawniej sprzedaż piramidalna. Polega ona na tym, że w drzewie sprzedaży węzeł wyższego poziomu otrzymuje profity ze sprzedaży z drzewa znajdującego się poniżej.

Dystrybutor -( z ang. distribute - rozpowszechniać) -  osoba wykonująca funkcje rozpowszechniania informacji o produktach i samej produkcji (zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem), działająca na podstawie umowy i pozyskująca nowych kandydatów do sieci dystrybucyjnej. Dystrybutor świadczy usługi zlecenia dla klientów Firmy w kwestiach związanych z nabyciem produktów Firmy z korzyścią dla siebie i pozyskuje dla Firmy nowych kandydatów do działalności dystrybucyjnej. To znaczy zajmuje się świadczeniem usług i rozwija własną organizację (sieć).

SPONSOR - w terminologii MLM oznacza dystrybutora, który zapisał do swojej organizacji jedną lub więcej osób. Sponsor występuje w roli opiekuna w biznesie dla swych dystrybutorów. W odniesieniu do innych dziedzin można Sponsora przyrównać do kierownika grupy, kierownika regionalnego, dyrektora regionalnego itp.

Rozwój usługi faksu internetowego spowodował, że również w Polsce taki sposób działań marketingowych jest coraz popularniejszy. Faks Mailing ( fax mailing, faxmailing, faxing ), tak jak i mailing tradycyjny ma za zadanie sprzedawać jakąś usługę lub produkt, może też kreować wizerunek firmy, czy marki. W swoich działaniach nie należy lekceważyć również takiej formy marketingu. Koszt dotarcia do klienta w tym przypadku jest znacznie niższy, niż wysłanie oferty w tradycyjny sposób. 99% firm korzysta z aparatów faksowych, a dzięki nowoczesnym technologiom można w ten sposób wysłać nawet 12 tys. faksów w ciągu 24 godzin.

Polecane serwisy

Zaparaszamy do odwiedzenia strony z suplementami diety: https://eco-supplements.com/pl/, oraz z suplementami diety na odchudzanie: http://www.konsultantka.com.pl/. Znajdziecie tam rzetelne opisy wybranych suplementów takich jak krople na odchudzanie Eco Slim, koktajl Chocolate Slim, preparaty Ultra Slim czy Therma Cuts.

Warto przeczytać

Zobacz też

Szukaj

Ona24.eu - All rights reserved.