Wskaźnik upłynnienia środków obrotowych - Wskaźnik ten określa ilość dni potrzebną na zamianę środków obrotowych na gotówkę. Ważne jest aby wskaźnik ten z okresu na okres ulegał poprawie tzn. jego wartość powinna ulegać zmniejszeniu.

Wskaźnik upłynnienia środków obrotowych = S / Stan środków obrotowych ogółem

Wskaźnik upłynnienia środków obrotowych jest to stosunek sumy iloczynów stanów poszczególnych środków obrotowych i dni zamiany ich na gotówkę - S do Stanów środków obrotowych ogółem.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.