Wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego - Wskaźnik ten informuje o okresie w jakim przedsiębiorstwo może działać dzięki swoim "aktualnym" płynnym aktywom, bez korzystania z zasobów następnego okresu.

wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego = Aktywa płynne / Planowane dzienne wydatki 

Wskaźnik okresu bezpieczeństwa gotówkowego jest to stosunek aktywów płynnych do planowanych wydatków dziennych.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.