Wskaźniki wydajności gotówki. Wskaźniki wydajności gotówki ukazują nam, w jakie relacji pozostaje gotówka operacyjna do obrotu i zysku, generowanego przez ten obrót, oraz do majątku przedsiębiorstwa. Stosunek gotówki działalności operacyjnej do aktywów ogółem, bądź tylko aktywów bieżących pokazuje jego stopień sfinansowania z tej gotówki. 

Wskaźniki wydajności gotówki charakteryzują się tym, iż pożądany kierunek ich zmian w czasie powinien mieć trend wzrostowy. Wartość wskaźników podobnie jak przy metodach statycznych należy porównywać z wartościami danej branży w której konkuruje dany podmiot gospodarczy.

 

Wskaźnik wydajności gotówkowej Sprzedaży.

Wskaźnik wydajności gotówkowej Sprzedaży jest to stosunek gotówki netto ze sprzedaży operacyjnej do sprzedaży netto.

Wskaźnik wydajności gotówkowej Sprzedaży = Gotówka netto z działalności operacyjnej / Sprzedaż netto

 

Wskaźnik wydajności gotówkowej Zysku.

Wskaźnik wydajności gotówkowej Zysku jest to stosunek gotówki netto z działalności operacyjnej do zysku z działalności gospodarczej.

Wskaźnik wydajności gotówkowej Zysku = Gotówka netto z działalności operacyjnej / Zysk z działalności gospodarczej

 

Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku.


Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku jest to stosunek gotówki netto z działalności operacyjnej do średniej wielkości majątku ogółem.

 Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku = Gotówka netto z działalności operacyjnej / Średnia wielkość majątku ogółem

 

Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku Obrotowego.


Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku Obrotowego jest to stosunek gotówki netto z działalności operacyjnej do średniej wartości majątku obrotowego.

Wskaźnik wydajności gotówkowej Majątku Obrotowego = Gotówka netto z działalności operacyjnej / Średnia wartość majątku obrotowego

Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.