Wielkość wskaźnika pokazuje w jakim stopniu przedsiębiorstwo zaspokaja swoje zapotrzebowanie na kapitał z własnych źródeł finansowania. Wskaźnik ten obejmuje wszystkie wydatki jakie ponosi firma w swej działalności (inwestycje w środki trwałe, zakupy związane z przyrostem zapasów, wypłata dywidend).

Uważa się, że wartość tego wskaźnika równa 1 jest zadowalająca tzn. przedsiębiorstwo zaspokaja swoje potrzeby finansowe bez potrzeby szukania zewnętrznych źródeł finansowania.

Wskaźnik wystarczalności (adekwatności) cash flow = Suma pięcioletnich stanów cash flow operacyjnego / Suma pięcioletnich wydatków na inwestycje w środki trwałe, na przyrost zapasów i na wypłatę dywidend gotówkowych 


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.