Aż 89% Polaków uważa, że ma wpływ na rozwiązywanie globalnych problemów społecznych i środowiskowych. Tylko co dziesiąty Polak nie wierzy w to, że jego działania, jako jednostki, mogą mieć jakikolwiek wpływ.

Polacy chcą być eko

Jak wynika z badania „Wybory Polaków a zrównoważony rozwój” pandemia skłoniła co drugiego Polaka do refleksji na temat wpływu indywidualnych działań na środowisko.

Ponad połowa Polaków deklaruje, że byłaby mniej skłonna kupować produkty firm, które nie podchodzą poważnie do tematu ochrony środowiska oraz odpowiedzialności społecznej. Średnio co drugi Polak deklaruje, że podczas zakupów dóbr konsumenckich bardziej, niż kiedykolwiek bierze pod uwagę kwestie środowiskowe i ekologiczne oraz jest skłonny zapłacić więcej za produkty, jeśli nadają się one do recyklingu lub zostały wytworzone w sposób przyjazny dla środowiska. Co więcej, większość Polaków (70%) oczekuje wprowadzenie przepisów wspierających ekologiczne inicjatywy oraz przyśpieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną tj.: farmy wiatrowe, elektromobilność i branże niskoemisyjne.

W ING wierzymy, że jeśli każdy z nas zmieni coś w swoim codziennym postępowaniu, świat poczuje różnicę. Dlatego w trosce o naszą planetę zmiany zaczęliśmy od siebie. Wierzymy, że każde ekodziałanie ma sens i jest potrzebne. Tym bardziej cieszymy się, że z takim myśleniem zgadzają się też Polacy. Jak potwierdzają nasze badania, Polacy nie tylko czują, że mają realny wpływ na środowisko, ale podejmują też wiele aktywności w trosce o nie. Jako bank chcemy towarzyszyć w tej podróży naszym klientom i dawać narzędzia, aby w codziennym życiu każdy z nas mógł z większą uwagą podchodzić do tematów ekologicznych – mówi Joanna Erdman, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Jak dbamy o ekologię na co dzień?

Prawie ¾ Polaków stara się zmniejszyć ilość wytwarzanych odpadów spożywczych – taka postawa częściej występuje wśród kobiet i osób starszych. A ponad połowa (56%) jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zaangażowana w segregowanie opakowań po żywności. Co czwarty Polak, częściej niż przed pandemią, kupuje żywność i artykuły spożywcze oraz zamawia posiłki przez internet. Ponadto pandemia w pozytywny sposób wpłynęła na podejście do zdrowego odżywania, co dotyczy aż 47% badanych.

Jakość żywności, data ważności i cena to trzy najważniejsze wskazywane kwestie dotyczące robienia codziennych zakupów spożywczych. Zdatność opakowania do recyklingu jest istotna dla blisko 40% Polaków. Kobiety zdecydowanie częściej przykładają wagę do wielu kwestii podczas robienia zakupów spożywczych.

Prawie 60% Polaków deklaruje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaczęła bardziej aktywnie dążyć do większej energooszczędności. Najczęściej posiadane rozwiązania to: podwójne szyby (44%), urządzenia energooszczędne (39%) czy docieplenie budynku (28%).

Co więcej – aż 80% Polaków segreguje opakowania po żywności i napojach w domu. Grupą najbardziej zaangażowaną w recykling są osoby najstarsze. Z kolei osoby w wieku 18-34 częściej nie segregują śmieci w ogóle lub robią to tylko częściowo.

Badanie realizowane przez grupę ING oraz Think Forward Initiative w 8 krajach (Austria, Belgia, Niemcy, Holandia, Hiszpania, Rumunia, Polska, Turcja) na reprezentatywnej próbie.

Badanie ma każdorazowo na celu zgłębienie postaw konsumentów w stosunku do pieniędzy oraz finansów. Dzięki tej wiedzy możemy trafniej dopasowywać produkty i usługi dla klientów, a także wspierać ich w podejmowaniu decyzji finansowych.

Próba reprezentatywna dla Polski N=1002

  • Wykonawca badania: IPSOS
  • Czas realizacji: wrzesień 2021
  • Metoda badawcza: wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAWI)

Szczegółowy raport z wynikami badania dostępny jest tutaj.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.