MLM - Multi Level Marketing

Marketing wielopoziomowy -  inaczej zwany MLM (ang. multi-level marketing) - dawniej sprzedaż piramidalna. Polega ona na tym, że w drzewie sprzedaży węzeł wyższego poziomu otrzymuje profity ze sprzedaży z drzewa znajdującego się poniżej.

Dystrybutor -( z ang. distribute - rozpowszechniać) -  osoba wykonująca funkcje rozpowszechniania informacji o produktach i samej produkcji (zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem), działająca na podstawie umowy i pozyskująca nowych kandydatów do sieci dystrybucyjnej. Dystrybutor świadczy usługi zlecenia dla klientów Firmy w kwestiach związanych z nabyciem produktów Firmy z korzyścią dla siebie i pozyskuje dla Firmy nowych kandydatów do działalności dystrybucyjnej. To znaczy zajmuje się świadczeniem usług i rozwija własną organizację (sieć).

SPONSOR - w terminologii MLM oznacza dystrybutora, który zapisał do swojej organizacji jedną lub więcej osób. Sponsor występuje w roli opiekuna w biznesie dla swych dystrybutorów. W odniesieniu do innych dziedzin można Sponsora przyrównać do kierownika grupy, kierownika regionalnego, dyrektora regionalnego itp.

MLM - Multi Level Marketing

Marketing wielopoziomowy ( z ang. Multi Level Marketing) jest jedną z form pozasklepowego handlu detalicznego. W szerokim zakresie uwzględnia on oczekiwania i aspiracje klientów. Polega on na docieraniu z produktem do potencjalnych nabywców, za pośrednictwem sieci agentów. Agenci otrzymują prowizję, nie tylko od sprzedanych produktów, ale i od sprzedaży osiągniętej przez zwerbowanych przez nich nowych dystrybutorów. W Polscedziała wiele firm wykorzystujących MLM i to w różnych dziedzinach. W branży kosmetycznej np. działają: Avon, Oriflame a w produktach chemii gospodarczej Amway. Konsultant Oriflame czy Avon najczęsciej utrzymuje się z innej pracy a to zajęcie daje mu dodatkowy dochód.

System piramid finansowych polega na tym, że uczestnik, chcąc wejść do programu musi wpłacić pewną, najczęściej dużą sumę pieniędzy. Chcąc ją odzyskać, musi znaleźć następnych chętnych, gotowych wpłacić identyczne kwoty. Za wciągniętą osobę werbujący otrzymuje premię z pieniędzy, które wpłacił nowo wstępujący. Każda z nowo wciągniętych osób musi znaleźć kolejnych i w ten sposób tworzy się piramida finansowa, złożona z wielu osób zaangażowanych w system. W tym systemie największy zysk przypada w udziale organizatorom owej piramidy, zaś najbardziej tracą ci, którzy przystępują do gry jako ostatni.

Ona24.eu - All rights reserved.