Model G. Weinricha został opracowany w 1978 roku na podstawie badań 44 przedsiębiorstw wypłacalnych, którym zostały przeciwstawione 44 przedsiębiorstwa niewypłacalne Były to przedsiębiorstwa jednorodne pod względem wielkości czyli małe i średnie oraz położenia geograficznego, ponieważ wszystkie przedsiębiorstwa działały na rynku niemieckim, były też jednorodne pod względem branży.

Wstępna selekcja polegała na wybraniu 28 wskaźników finansowych, efektem wybory wtórnego było 5 wskaźników.


  1. X1 = kapitał/fundusz własny / przychody ze sprzedaży,
  2. X2 = przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem,
  3. X3 = przychody ze sprzedaży / (środki pieniężne + należności),
  4. X4 = (zapasy / nakłady materiałowe) x 365,
  5. X5 = (pasywa bieżące - środki pieniężne + należności + krótkoterminowe papiery wartościowe) / nadwyżka finansowa netto.

Na podstawie ostatecznie wybranych.....


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.