Wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza - Wskaźnik ten najlepiej charakteryzuje płynność finansową, gdyż środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe są jedynymi naprawdę w pełni płynnymi aktywami.

 

Wskaźnik dziennego dyspozycyjnego pieniądza=   Gotówka + krótkoterminowe papiery do obrotu
 ---------------------------------------------------
 Planowane dzienne koszty pieniężne

 

Wskaźnik ten jest wartością stosunku sumy środków pieniężnych i krótkotrwałych papierów wartościowych do planowanych dziennych kosztów pieniężnych.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.