System G. L. V. Springatea oparty został, podobnie jak model  G. Weinricha oraz E.I. Altmana, na analizie dyskryminacyjnej, z tą różnicą, że badania przeprowadzone były w Kanadzie. Autor z 19 początkowo wybranych wskaźników wyselekcjonował ostatecznie 4, które jego zdaniem najlepiej oceniały zagrożenie upadłością. 

Wartość graniczna dla omawianego systemu została wyznaczona na poziomie 0,862. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że opisywany system charakteryzuje się nie najwyższą skutecznością, tj. dla przedsiębiorstw małych (o aktywach około 2,5 min dolarów amerykańskich) wynosi ona 88% (w perspektywie roku), a dla przedsiębiorstw dużych (o aktywach około 63,5 mln. dolarów amerykańskich) 83%.

Z= 1,03*A+3,07*B+0,66*C+0,40*D

gdzie:

  1. A = kapitał obrotowy netto / aktywa ogółem,
  2. B = wynik finansowy przed opodatkowaniem i zapłatą odsetek/aktywa ogółem,
  3. C = wynik finansowy przed opodatkowaniem / zobowiązania bieżące,
  4. D = przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem.

Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.