Marketing Bezpośredni

Mailing - (inaczej direct mail) - forma marketingu bezpośredniego, polegająca na dostarczeniu przesyłek reklamowych (ulotek, infologów, bookalogów, megalogów, listów, katalogów produktów/usług, kuponów zamówień itp.) do nabywcy pocztą. Pozwala na natychmiastowe sprawdzenie skuteczności przekazu reklamowego, na podstawie tzw. responsu (procentowego stosunku zamówień do wysłanych egzemplarzy).

Marketing to działalność ludzka zmierzająca do zaspokojenia pragnień i życzeń nabywców poprzez proces wymiany. Mało jest produktów czy usług, które potrafią sprzedać się same bez pomocy mechanizmów marketingowego zarządzania.

Zadaniem przedsiębiorstwa jest poznanie oczekiwań klientów, a następnie uświadomienie im istnienia asortymentu zaspakajającego ich wymagania. Następnym krokiem jest podjęcie przez przedsiębiorstwo działań mających na celu rozbudzenie u potencjalnych nabywców potrzeby posiadania oferowanego asortymentu. Zadania te wbrew pozorom nie należą do łatwych.

Ona24.eu - All rights reserved.