Corporate Social Responsibility - CSR

Doświadczenie wielu marek pokazuje, że prowadzenie działalności nastawionej jedynie na zysk w pewnym momencie obraca się przeciwko firmie, a w dzisiejszych czasach - na dłuższą metę - paradoksalnie się nie opłaca. W wielu przypadkach jest również niemożliwe. Nie tylko rynkowi giganci, korporacje, na które są zwrócone oczy wszystkich, ale i mniejsze firmy czują presję, by robić „coś więcej” i przysłużyć się społeczeństwu.

Czytaj więcej: 3 przykazania CSR - Dlaczego ważne jest, by nie tylko zarabiać, ale i dawać?

Społeczna odpowiedzialność korporacyjna (ang. corporate social responsibility) oznacza, że przedsiębiorstwa podejmują działania z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych po to, aby w swojej codziennej działalności osiągać cele społeczne i chronić środowisko.

Gemius, na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeprowadził badanie ankietowe, którego celem było określenie postaw młodych konsumentów wobec działań CSR (Corporate Social Responsibility), a w szczególności zaufania do źródeł informacji na temat odpowiedzialnego biznesu. Portal Ona24.eu z przyjemnością prezentuje wyniki badań i zachęca do dyskusji na ten bardzo istotny temat.

Czytaj więcej: Młodzi konsumenci o CSR

Ona24.eu - All rights reserved.