Acid-test ratio - Wskaźnik natychmiastowej wymagalności - Inaczej nazywany wskaźnikiem płynności gotówkowej lub testem kwasowym mówi jaką część zobowiązań firma może spłacić posiadaną gotówką. Spadek wartości pieniężnej może sugerować racjonalizację gospodarki środkami pieniężnymi.

Wskaźnik natychmiastowej wymagalności = (aktywa bieżące – zapasy i należności) / zobowiązania bieżące.

W liczniku tej relacji uwzględnione się tylko te aktywa, których zdolność do regulowania zobowiązań jest natychmiastowa. Określa ona, w jakiej części mogą być regulowane zobowiązania, gdyby stały się one natychmiast wymagalne. Brak środków pieniężnych na rachunku nie znaczy, że przedsiębiorstwo utraciło płynność finansową szczególni, gdy ma ono zagwarantowany przypływ środków pieniężnych z regularnie inkasowanych należności. Zupełny brak środków pieniężnych w firmie może prowadzić do strat wynikających z braku możliwości zawierania szybkich korzystnych transakcji czy skorzystania z nadarzających się na rynku „okazji". Powoduje to często brak możliwości zarobku jednak nie jest powodem upadłości, ponieważ upadłość to trwała a nie chwilowa utrata płynności finansowej.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.