Czym jest kosmetyk? Na z pozoru łatwe pytanie nie zawsze łatwo jest udzielić precyzyjnej odpowiedzi. Pomoże nam w tym ustawa z 30 marca 2001 r. o kosmetykach . Wg. niej kosmetykiem jest każda substancja przeznaczona do zewnętrznego kontaktu z ciałem człowieka: skórą, włosami, wargami, paznokciami, zewnętrznymi narządami płciowymi, zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, pielęgnowanie, ochrona, perfumowanie lub upiększanie.

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać każdy kosmetyk wprowadzony do obrotu,  jest ten, że nie może on zagrażać zdrowiu człowieka -  stosowanie kosmetyku musi być dla człowieka bezpieczne.
 

Opakowanie jednostkowe kosmetyku powinno być oznakowane w sposób widoczny i czytelny, metodą uniemożliwiającą łatwe usunięcie oznakowania.  Oznakowanie opakowania jednostkowego kosmetyku, umieszczone na pojemniku i opakowaniu jednostkowym zewnętrznym powinno zawierać następujące informacje:
  • nazwę handlową kosmetyku i jego kategorię
  • imię i nazwisko lub nazwę i adres producenta, a także nazwę państwa, jeżeli kosmetyk jest produkowany poza Rzeczpospolitą Polską i państwami Unii Europejskiej, jeżeli identyfikacja producenta jest możliwa informacje te mogą być skrócone

 

Całkowitą

odpowiedzialność

za wprowadzany na rynek kosmetyk ponosi producent przekazujący produkt kosmetyczny do handlu. Na nim spoczywa odpowiedzialność za właściwy skład kosmetyku i informacje na opakowaniu. Wymóg troski o zdrowie człowieka nakłada na producenta obowiązek posiadania tak zwanego 'dossier' dla każdego kosmetyku. Dossier musi zawierać szereg informacji dotyczących danego kosmetyku, takich jak ilościowy i jakościowy skład, specyfikację fizykochemiczną i mikrobiologiczną dla surowców i gotowego produktu, ocenę wpływu kosmetyku na bezpieczeństwo zdrowia ludzi, przygotowaną z uwzględnieniem charakterystyki toksykologicznej składników, ich struktury chemicznej, stopnia kontaktu z ciałem człowieka, a także nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za tę ocenę, udokumentowane wyniki badań działania kosmetyku, jeżeli jest to uzasadnione deklarowanym rodzajem działania oraz istniejące dane o niepożądanych skutkach dla zdrowia powstałych w następstwie stosowania kosmetyku (o ile producent takie informacje posiada). To, jakie informacje powinno zawierać dossier każdego kosmetyku, zapisano również w ustawie z dnia 30 marca 2001. Producent winien takie dossier posiadać i udostępniać je do celów kontroli organowi upoważnionemu.

 

 

 

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, natomiast w zakresie znakowania, i prawidłowości obrotu - Inspekcja Handlowa.

 

 

 

 Kosmetyki, które są dopuszczone na rynki Unii Europejskiej, a więc i Polski  powinny spełniać normy zawarte  w Dyrektywie Kosmetycznej 76/768/EEC z dnia 27 lipca 1976 r.

 

Jedną z podstawowych zasad Dyrektywy Kosmetycznej jest sformułowanie jasnych wymagań, jakie powinien spełniać kosmetyk, aby mógł zostać dopuszczony do obrotu w krajach Unii Europejskiej. Aby produkt kosmetyczny mógł być swobodnie sprzedawany w obrębie UE, musi być tak samo opakowany, oznakowany, i odpowiadać takim samym przepisom bezpieczeństwa w każdym kraju należącym do UE.

Z artykułem tym powiązane są następujące tagi (słowa kluczowe):


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.