Mini Encyklopedia Biznesu (Zarządzanie, Marketing)

Doświadczenie wielu marek pokazuje, że prowadzenie działalności nastawionej jedynie na zysk w pewnym momencie obraca się przeciwko firmie, a w dzisiejszych czasach - na dłuższą metę - paradoksalnie się nie opłaca. W wielu przypadkach jest również niemożliwe. Nie tylko rynkowi giganci, korporacje, na które są zwrócone oczy wszystkich, ale i mniejsze firmy czują presję, by robić „coś więcej” i przysłużyć się społeczeństwu.

Czytaj więcej: 3 przykazania CSR - Dlaczego ważne jest, by nie tylko zarabiać, ale i dawać?

Permission marketing jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie reklamodawców, którzy szukają ciągle to nowych kanałów dotarcia do swoich odbiorców. Do tej pory wykorzystywany był on z powodzeniem głównie w mailingach, a od jakiegoś czasu znajduje również zastosowanie w usługach telekomunikacyjnych.

{mosimage}Publius Ovidius Naso (ur. 20 marca 43 p.n.e. w Sulmo; zm. ok. 17 n.e. w Tomis (współczesna Konstanca) - starożytny poeta rzymski, jeden z najbardziej znanych poetów epoki augustowskiej. Studiował retorykę, ale zrezygnował z kariery urzędnika, by poświęcić się poezji, w której to dziedzinie szybko zdobył sławę utalentowanego twórcy. Znajomy Horacego, przyjaciel Propercjusza.

{mosimage}Abraham Lincoln (ur. 12 lutego 1809 w hrabstwie Hardin, Kentucky, zm. 15 kwietnia 1865 w Waszyngtonie) – 16. prezydent Stanów Zjednoczonych i zarazem pierwszy, którego zamordowano.

Społeczna odpowiedzialność korporacyjna (ang. corporate social responsibility) oznacza, że przedsiębiorstwa podejmują działania z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych po to, aby w swojej codziennej działalności osiągać cele społeczne i chronić środowisko.

GUS - Główny Urząd Statystyczny - Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej.

Squeeze page.

W ostatnich kilku latach ważną rolę w marketingu internetowym zajmują strony sprzedażowe tzw. squeeze page.

Squeeze page są to specyficzne strony internetowe nastawione na konkretną akcję internauty.

Gemius, na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeprowadził badanie ankietowe, którego celem było określenie postaw młodych konsumentów wobec działań CSR (Corporate Social Responsibility), a w szczególności zaufania do źródeł informacji na temat odpowiedzialnego biznesu. Portal Ona24.eu z przyjemnością prezentuje wyniki badań i zachęca do dyskusji na ten bardzo istotny temat.

Czytaj więcej: Młodzi konsumenci o CSR

Elementy systemu marketingu przedsiębiorstwa oparte na dwóch rodzajach działań marketingowych: przygotowawczych i wykonawczych.

 

W praktyce amerykańskiej, chociaż nie tylko w systemach dystrybucyjnych wykształciły się trzy formy pracy: corporate marketing systems, contractual marketing systems oraz administered marketing systems. 

Ona24.eu - All rights reserved.