W praktyce amerykańskiej, chociaż nie tylko w systemach dystrybucyjnych wykształciły się trzy formy pracy: corporate marketing systems, contractual marketing systems oraz administered marketing systems. 

  1. Corporate Marketing Systems - marketing korporacyjny czyli połączenie wszystkich etapów produkcji oraz dystrybucji produktów przedsiębiorstwa w jedną dużą organizację zintegrowaną pionowo.
  2. Contractual Marketing Systems - marketing umowny czyli zorganizowanie dystrybucji opartej o umowy pomiędzy kontrahentami (uczestnikami procesu dystrybucyjnego - kanału dystrybucji). Partnerzy pełnią równorzędną rolę.
  3. Administered Marketing Systems - marketing administracyjny czyli system podobny do marketingu umownego (Contractual Marketing Systems) z tym, że najczęściej producent realizuje plan dystrybucji produktu, biorąc na siebi tym samym rolę integratora rynku.

Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.