pracuj.pl logo

W III kwartale w serwisie Pracuj.pl opublikowano ponad 86 tys. ofert pracy. Rekordowy był wrzesień - pracodawcy umieścili ponad 30 tys. propozycji. Dane serwisu Pracuj.pl nie wskazują jeszcze na to, byśmy na rynku pracy specjalistów i menedżerów mieli do czynienia z kolejną falą kryzysu. Niewielki procentowy wzrost liczby ofert w porównaniu do poprzedniego kwartału wskazuje jednak na słabnącą koniunkturę.

  • W III kwartale 2011 pracodawcy zamieścili w serwisie Pracuj.pl ponad 86 tys. ofert, czyli o 1/3 więcej niż przed rokiem, ale tylko o 2% więcej niż w II kwartale tego roku.
  • Sytuacja w większości branż jest lepsza niż przed rokiem, ale najwięcej ofert przybyło w sektorach innowacyjnych – w IT oraz w telekomunikacji i nowych technologiach.
  • Nadal na brak zainteresowania ze strony pracodawców nie mogą narzekać specjaliści IT. Natomiast szkoleniowcom i trenerom coraz trudniej znaleźć pracę.
  • Kryzys w strefie euro wpłynął na spadek zainteresowania naszymi pracownikami wśród zagranicznych firm.

Dynamika wzrostu liczby ofert pracy w analizowanym okresie była niższa niż trzy miesiące temu. W II kwartale przyrost liczby ofert pracy, w stosunku do I kwartału, był na poziomie 6,4%, w III kwartale spadł do 2,3%. W tym kontekście warto też przyjrzeć się danym z poprzednich lat. Rok temu dynamika przyrostu liczby ofert była na poziomie prawie 16%, ale nawet w kryzysowym 2009 roku była ponad 4-krotnie wyższa niż obecnie i wynosiła 9,8%.

Wykres1. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w 2010 i 2011 roku, w podziale na kwartały

Wykres1. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w 2010 i 2011 roku, w podziale na kwartały

Jest lepiej niż przed rokiem, ale rynek szkoleniowy nadal w impasie

Odnosząc się do pesymistycznych doniesień ze strefy euro, warto podkreślić, że z danych Pracuj.pl wynika, że sytuacja na rynku pracy specjalistów i menedżerów w naszym kraju jest lepsza niż jeszcze rok temu o tej porze, praktycznie w każdej z branż. Wyjątkiem jest branża edukacyjna i szkoleniowa, w której zapotrzebowanie na pracowników jest mniejsze o prawie 7%. Oczywiście największe przyrosty dotyczą sektorów innowacyjnych – IT (wzrost o 124% w stosunku do III kwartału 2010), telekomunikacji i nowych technologii (wzrost o 66%), ale ofert pracy przybyło też w branży marketingowej (wzrost o 32%) czy logistycznej (wzrost o 28%).

W III kwartale tego roku najwięcej ofert pochodziło od pracodawców z branż: handel i sprzedaż (blisko 25 tys. propozycji), bankowość, finanse i ubezpieczenia (ponad 13,6 tys. ofert) oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (ponad 11 tys. ofert). Warto jednak zauważyć, że w przypadku branży bankowość, finanse i ubezpieczenia odnotowano spadek liczby propozycji (o 6%). Był to jeden z dwóch sektorów, w którym popyt na pracowników był mniejszy niż w II kwartale, drugim była branża edukacyjna i szkoleniowa (spadek o 5%).

Najbardziej „chłonną” branżą w analizowanym okresie była branża IT. Tu, w porównaniu do II kwartału tego roku, zapotrzebowanie na pracowników wzrosło o blisko 1/3. O 15% wzrósł też popyt na pracowników w sektorze turystycznym, ale wynikał on z sezonowego wzrostu zapotrzebowania na pracowników w tym obszarze. O 13% wzrosło zapotrzebowanie na pracowników w branży telekomunikacja i zaawansowane technologie.

Wykres 2. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w III kwartale 2011, w podziale na branże

Wykres 2. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w III kwartale 2011, w podziale na branże

Mniej potrzeb rekrutacyjnych = mniejszy popyt na HR-owców

W lipcu, sierpniu i wrześniu najczęściej poszukiwano specjalistów do działów handlowych (ponad 35 tys. ofert), działów IT (ponad 20 tys. propozycji) oraz do działów call center i obsługi klienta (prawie 16 tys. ofert). Największy przyrost ofert, w stosunku do II kwartału, odnotowano w przypadku działów: produkcji (wzrost o 15%); obsługi klienta i call center (o 13,4%) oraz księgowości (o 12,4%). Spadło natomiast zapotrzebowanie na HR-owców (spadek o 6,2%), finansistów (o 5,4%), ale też, co ciekawe, na inżynierów (o 5,3%).

Wykres 3. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w III kwartale 2011, w podziale na specjalizacje

Wykres 3. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w III kwartale 2011, w podziale na specjalizacje

Strefa euro zamraża etaty

Mazowsze nadal deklasuje inne regiony pod względem dostępności pracy, choć trzeba zaznaczyć, że dotyczy to przede wszystkim Warszawy i jej okolic. W analizowanym okresie co piąta oferta pracy pochodziła z tego województwa. Co jednak warte odnotowania, tylko w tym województwie nie odnotowano wzrostu liczby propozycji, było ich prawie tyle samo co kwartał wcześniej. Najwięcej natomiast, bo o ponad 8%, przybyło ofert w województwach: kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.

Zdecydowanie spadło natomiast zainteresowanie naszymi pracownikami wśród zagranicznych pracodawców. Ofert było prawie 1 mniej, co może być wyraźnym sygnałem pogarszającej się kondycji gospodarek strefy euro, do których głównie w celach zarobkowych jeździli nasi rodacy.

Wykres 4. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w III kwartale, w podziale na regiony

Wykres 4. Liczba ofert w serwisie Pracuj.pl w III kwartale, w podziale na regiony

WYNIKI RAPORTU KOMENTUJĄ:

Przemysław Gacek - prezes Grupy PracujPrzemysław Gacek - prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl. Okres wakacyjny i wrzesień, miesiące, które z reguły kojarzą się z niższą liczbą projektów rekrutacyjnych, przyniosły wzrost liczby ofert pracy w serwisie Pracuj.pl w porównaniu do poprzedniego kwartału. Jak widać, niełatwo przestraszyć firmy rekrutujące specjalistów i menedżerów: póki co nie przestały szukać nowej kadry.

Biorąc pod uwagę dane z rynków europejskich, trudno jednoznacznie prognozować kolejne kroki pracodawców. Mało optymistyczne sygnały z gospodarek strefy Euro i USA wpłyną zapewne na decyzje firm dotyczące inwestycji w kapitał ludzki. Firmy, chcąc lepiej przygotować się na kolejny trudny okres, mogą wstrzymać decyzje o zwiększeniu zatrudnienia. Z drugiej jednak strony, przedsiębiorcy, mądrzejsi o doświadczenia z kryzysu sprzed trzech lat, od dawna ograniczają liczbę prowadzonych procesów rekrutacyjnych do tych niezbędnych. To daje nadzieję, że unikniemy głębokich i gwałtownych spadków liczby ofert pracy.

Walka o klienta oraz technologiczna innowacyjność wyznaczają kierunek działania firm. W okresie potencjalnej stagnacji firmy nadal będą więc zatrudniać, ale wybranych specjalistów, takich, jak: informatyków, handlowców i osoby do działów obsługi klienta. Już teraz prawie co czwarta oferta skierowana jest do specjalistów IT! Biorąc pod uwagę okres wyczekiwania, w którym się znaleźliśmy, jak również to, że w grudniu liczba procesów rekrutacyjnych tradycyjnie spada, można się spodziewać, że IV kwartał przyniesie nam gorszą koniunkturę na rynku pracy.

dr Grażyna Spytek-Bandurskadr Grażyna Spytek-Bandurska - Departament Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Szacunkowe dane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wskazują, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września wzrosła i wynosi obecnie 11,7%. O 7,5 tys. osób wzrosła również liczba bezrobotnych stanowiąc 1 862,8 tys. osób. Z danych MPiPS wynika ponadto, że wrzesień jest miesiącem, w którym rejestrowały się osoby powracające do bezrobocia po wygaśnięciu umów na czas określony lub po zakończeniu prac sezonowych (np. w turystyce, gastronomii). Wrzesień to także okres wzmożonej rejestracji tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczelni wyższych.

Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak będzie wyglądał rynek pracy w 2012 r. – zależy to od kondycji gospodarczej i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania dotychczasowych. Poza aspektami ekonomicznymi, związanymi ze skutkami kryzysu światowego, ważne jest również to, czy zostaną wprowadzone rozwiązania pozwalające pracodawcom utrzymać miejsca pracy. Takie, jakie przewidywała ustawa antykryzysowa - np. elastyczny czas pracy, subsydiowanie zatrudnienia w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy lub wprowadzenia przestoju.

Informacja o raporcie:

Raport „Rynek pracy specjalistów w III kwartale 2011” został przygotowany na podstawie analizy 86 129 ofert pracy, które zamieszczono w III kwartale 2011 roku w portalu Pracuj.pl. W zestawieniu wzięto pod uwagę branżę ogłoszeniodawcy i specjalizację poszukiwanego pracownika. Ogłoszenia zamieszczone w serwisie, mogą być przez pracodawców przypisane maksymalnie do dwóch branż i dwóch kategorii. Od I kwartału 2011 analizie poddawane są oferty pracy z działów: administracja biurowa oraz szkolenia/edukacja. Nie są natomiast prezentowane dane dla działów prawnych i działów tłumaczeń.

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie prawie 20 tysięcy oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl

Z artykułem tym powiązane są następujące tagi (słowa kluczowe):


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.