Artykuł Akademia Negocjacji SKM SAR - Równe szanse przy stole negocjacyjnym napisany przez dnia 25 luty 2016.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SARRuszyła Akademia Negocjacji Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR – wspólny projekt edukacyjny Stowarzyszenia i House of Skills. Podczas kilkutygodniowego szkolenia uczestnicy będą mogli zdobyć nowe i pogłębić dotychczasowe umiejętności prowadzenia rozmów z kontrahentami.  Program został stworzony na bazie pierwszej w Polsce rocznej Szkoły Negocjacji, funkcjonującej na rynku od 7 lat.
Akademia Negocjacji zapewnia zdobycie praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać podczas biznesowych pertraktacji, dzięki nauczaniu przez cenionych w Polsce ekspertów, z najlepszym know-how.

 Akademia Negocjacji SKM SAR - Równe szanse przy stole negocjacyjnym

Szkolenie jest skoncentrowane wokół doskonalenia posiadanych już umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych, rozwijania samoświadomości, analizy procesów psychologicznych wpływających na przebieg i efekt końcowych założonych pertraktacji. Zawiera także odniesienie do kontekstu biznesowego negocjacji typowych dla branży reklamowej i mediowej, charakterystykę partnera (czyli procurement/ zakupy) oraz analizę taktyk i narzędzi przez niego stosowanych.  Udział w nowym programie edukacyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR może pomóc zmienić nawyki, które pojawiają się w codziennej pracy negocjatorów, a także wskazać nowe obszary i pola do budowania porozumienia z partnerami biznesowymi.

Wszystkie umiejętności, rozwijane będą poprzez praktyczny trening: gry i symulacje, studia przypadków, dyskusje moderowane, testy, wykłady, a także sesje negocjacyjne ze sparring partnerem. 

Tematy szkoleń obejmują następujące bloki programowe:

  • Skuteczne Negocjacje
  • Profil partnera negocjacyjnego
  • Wywieranie wpływu
  • Budowanie siły negocjatora
  • Trening negocjacyjny w sytuacji kryzysowej
  • Trening negocjacji biznesowych ze sparing partnerem

Partnerem w Akademii Negocjacji jest firma doradczo-szkoleniowa House of Skills, która działa na rynku już od 1990 roku. Powstała w wyniku fuzji kilku innych przedsiębiorstw działających na rynku od początku lat 90-tych: Acceptus, e-Learning.pl, ISO Swedish Management Group Poland, Specialist&Friends, Telephone Doctor Polska, TMI Polska.

Akademia Negocjacji ma dawać wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające na konkurowanie w efektywny sposób, oraz możliwość zrozumienia i zahamowania mechanizmów rządzących aktualnymi stawkami rynkowymi za usługi reklamowe i mediowe. Oferta szkoleniowa jest odpowiedzią na aktualne potrzeby branży. W trakcie zajęć będziemy rozmawiać i przedstawiać różne warianty jak reagować na odstępstwa od dobrych praktyk zakupowych i przetargowych oraz na naruszenia zasad równości stron w biznesie. Adepci Akademii Negocjacji do swoich kolejnych biznesowych negocjacji przystąpią już z pakietem uniwersalnych umiejętności, które będą im pomocne w różnych dziedzinach pracy.” – powiedział Marcin Olkowicz, Chief Knowledge Officer SKM SAR.

Absolwenci Akademii po ukończonym cyklu edukacyjnym zyskają szerszą perspektywę patrzenia na prawa i mechanizmy rządzące negocjacjami w branży reklamowej i mediowej. Z pewnością będą też bardziej przygotowani merytorycznie i emocjonalnie do prowadzenia trudnych negocjacji. 

Z artykułem tym powiązane są następujące tagi (słowa kluczowe):


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.