Wykształceni, dobrze znający nowe technologie, stawiający na samorozwój i równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Tematy związane z pokoleniem Y – osobami urodzonymi w latach 80. i 90. XX wieku – stanowią istotny kontekst w dyskusji dotyczącej zmian na rynku pracy. Znaczenie milenialsów dla biznesu i gospodarki będzie tylko rosnąć. Szacuje się, że do 2025 roku będą oni stanowić nawet 75 procent wszystkich pracowników. W Novo Nordisk, laureacie nagrody Great Place to Work, milenialsi, czyli osoby urodzone pomiędzy 1980 a 1999 rokiem, stanowią aż 45% pracowników firmy.

Great Place To Work Institute we współpracy z The Economist, ogłosił listę najlepszych pracodawców w Europie (Europe’s Best Workplaces 2021). Firma farmaceutyczna Novo Nordisk znalazła się w rankingu wśród firm w kategorii „multinational”. Ponadto, polski oddział Novo Nordisk otrzymał prestiżowy certyfikat Great Place to Work. Great Place to Work to program wyróżnień, których cechą charakterystyczną jest szczegółowy i oparty na danych ilościowych model oceny doświadczeń pracowników w ich miejscu pracy. Oznacza to, że firma Novo Nordisk została uznana za miejsce przyjazne pracownikom, w którym praca jest przez nich bardzo dobrze oceniana. W rankingu Great Place to Work Novo Nordisk Polska zajęła 2. miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2021 (poniżej 500 pracowników), 1. miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów Polska 2021.


Przeczytaj również: Jak się komunikować z pokoleniem Y - z Pawłem Musiałowskim rozmawia Lena Wachowiak.


Według milenialsów priorytetami biznesu powinno być tworzenie nowych miejsc pracy (50 proc. respondentów), poprawa standardu życia pracownika (42 proc.), podnoszenie kwalifikacji pracowników (37 proc.), czy innowacje rozumiane jako opracowywanie nowych produktów i usług (33 proc.)1. Dlatego tak ważne jest zapewnianie pracownikom z tego pokolenia szkoleń, warsztatów i nowych wyzwań. Muszą czuć, że się rozwijają, uczą, nabywają nowe kompetencje, ale też, że mogą wdrażać własne pomysły i mieć wpływ na działalności firmy.
Bardzo ważnym czynnikiem skłaniającym milenialsa do wyboru danego pracodawcy są wartości, którymi firma się kieruje – czy postępuje etycznie, szanuje różnorodność i korzysta z potencjału, by pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo, środowisko naturalne oraz gospodarkę. Społeczna odpowiedzialność powinna być wpisana w biznesową strategię działania danej firmy.

Najlepsze miejsce pracy dla milenialsa

Pokolenie milenialsów zaczyna dominować na rynku, dlatego tak ważne jest, by firmy tworzyły miejsca pracy odpowiadające na potrzeby tej grupy osób, w których będą mogły wykorzystać swój potencjał, w których będzie także przestrzeń na dialog i współdziałanie wszystkich pokoleń pracowników. - Dlatego w ramach badania Great Place to Work od trzech lat wyróżniamy firmy w kategorii „10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów”. Laureaci tego rankingu wybierani są głosami pracowników urodzonych po 1980 roku. Często panuje przekonanie, że najlepszym miejscem do pracy dla tego pokolenia są firmy informatyczne i związane z nowymi technologiami. W tym roku podium należało do przedstawicieli trzech innych sektorów – mówi Maria Zakrzewski, prezeska zarządu firmy badawczej Great Place to Work Polska®.

Największą ilość głosów i pierwsze miejsce zdobyła globalna firma farmaceutyczna Novo Nordisk, tworząca innowacyjne rozwiązania terapeutyczne w obszarze diabetologii, otyłości oraz rzadkich chorób hematologicznych i endokrynologicznych.

- Siła naszej firmy opiera się na różnorodności – każdy z nas ma inne kompetencje, doświadczenia. I z tej różnorodności czerpiemy. Stawiamy na wymianę wiedzy, integrację różnych pokoleń oraz przede wszystkim poszanowanie różnych punktów widzenia wśród pracowników. Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza firma zyskała miano najlepszego miejsca pracy dla przedstawicieli pokolenia Y – mówi Anna Trzebińska, People&Organization Director, Novo Nordisk.

Pracownikom oferujemy możliwości rozwoju i zmiany ścieżek kariery, co umożliwia im poszerzanie umiejętności i kompetencji oraz sprawdzenie siebie w pracy w innym dziale, w nowym dla siebie obszarze. Istotne jest dla nas, aby zróżnicowane benefity, które oferujemy naszym pracownikom, koncentrować na działaniach pomagających zachować work-life balance. W naszej firmie działa inicjatywa NovoHealth promująca zdrowy tryb życia czy też umiejętność zarządzania stresem – dodaje Anna Trzebińska.

Opinię tę potwierdzają również sami pracownicy. – Praca w Novo Nordisk daje mi z jednej strony satysfakcję, że to, co robię ma wpływ na życie pacjentów z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca, która uznawana jest za epidemię XXI wieku. Z drugiej strony pozwala mi zachować work-life balance, dzięki czemu mogę realizować się również prywatnie i dbać o swoje pasje, czy też relacje rodzinne. Cieszę się, że mogę bez przeszkód trenować triathlon i brać udział w zawodach. To dla mnie ogromnie ważne – mówi Filip Perzyński, Multi Channel Engagement Manager.

Właściwe zarządzanie oczekiwaniami oraz kształtowanie partnerskich relacji pomiędzy różnymi pokoleniami pracowników mogą być kluczem do osiągnięcia sukcesu przedsiębiorstwa. W kontekście firmy oznacza to dostosowanie podejścia do rekrutacji i działań wewnętrznych, które są odpowiedzą na wyzwania współczesnego rynku.


Novo Nordisk

Założona w 1923 r. Novo Nordisk jest wiodącą, globalną firmą działającą w obszarze ochrony zdrowia, której siedziba główna znajduje się w Danii. Naszym celem jest wprowadzanie zmian umożliwiających pokonanie cukrzycy oraz innych ciężkich chorób przewlekłych, takich jak otyłość i rzadkie choroby hematologiczne czy endokrynologiczne. Dążymy do tego dzięki wprowadzaniu pionierskich, przełomowych rozwiązań naukowych, rozszerzaniu dostępu do naszych leków i pracy nad profilaktyką i radykalnym leczeniem danej choroby. Novo Nordisk zatrudnia około 44000 osób w 80 krajach na świecie, a produkty firmy są dostępne na rynku w 170 państwach. Akcje serii B spółki Novo Nordisk są notowane na giełdzie Nasdaq Copenhagen (Novo-B). Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) spółki są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (NVO). Więcej informacji o Novo Nordisk można znaleźć na stronie novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

Z artykułem tym powiązane są następujące tagi (słowa kluczowe):


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.