Artykuł Jakim szefem jest kobieta? napisany przez dnia 08 marzec 2016.

Porządek i kontrola – z tym najczęściej kojarzona jest kobieta – szef. Jednocześnie co drugi badany przyznaje, że słabością płci pięknej na kierowniczych stanowiskach jest ich emocjonalność.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez agencję badawczą IQS kobieta – szef najczęściej kojarzona jest z porządkiem i kontrolą (56% wskazań). Co ciekawe zdecydowanie częściej wskazują tę zaletę osoby dojrzałe 35+ (59%). Ale to nie wszystko: kobiety na stanowiskach kierowniczych kojarzą się również z:

  • wiedzą (37%), przy czym silniej zauważają to kobiety (42%) niż mężczyźni;
  • pasją i zaangażowaniem (30%). Jest to szczególnie istotne dla najmłodszej grupy badanych 15-24 lata.
  • władzą/statusem (29%) –najsilniej widoczne dla grupy 15-24 lata (35%)
  • pomysłowością i zaufaniem (27%)
  • odwagą (25%)
  • opieką (21%). Wskazują na to w tym samym zakresie same kobiety (22%), jak i mężczyźni (20%)

Na pytanie które błędy często zdarzają się kobietom – szefom wskazano przede wszystkim emocjonalny styl zarządzania (47%). Jest to widoczne tak samo przez kobiety, jak i mężczyzn. Na drugim miejscu znajdują się (po 39%): niska odporność na stres, zbyt duża drobiazgowość, tendencja do wyolbrzymiania problemów.  Respondenci zauważyli również,  ze kobietom zdarza się przekładać pracę nad życie prywatne  (22%). Co czwarty respondent wskazał również na brak wiary w siebie.

 

W komunikacie wykorzystano fragmenty z badania „Jakim szefem jest kobieta” – przeprowadzonego w marcu 2016 roku  z wykorzystaniem ankiety internetowej na panelu internautów Opinie.pl; N=500 reprezentatywna grupa internautów w wieku 15-50 lat.

© IQS Sp. z o.o., marzec 2016


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.