{mosimage}W lipcu 2008 roku całkowity wolumen obrotu wszystkimi instrumentami pochodnymi wyniósł 0,98 mln sztuk. Liczba otwartych pozycji na koniec lipca wyniosła 103 tys. sztuk.
Całkowity wolumen obrotu instrumentami pochodnymi od początku roku wyniósł 7,3 mln sztuk co stanowi 74% całego wolumenu z roku ubiegłego. Wolumen za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 12,2 mln sztuk.
W lipcu br. wolumen obrotu opcjami na WIG20 wyniósł 38,6 tys. opcji i był to największy w roku bieżącym miesięczny wolumen obrotu.
W lipcu br. wolumen obrotu na kontraktach na waluty wyniósł 7.327 kontraktów i był to największy w historii Giełdy miesięczny wolumen obrotu tym instrumentem. 9 lipca 2008 roku na kontraktach na waluty padł kolejny rekord dziennego wolumenu obrotów - 778 kontraktów terminowych (poprzedni rekord ustanowiony został 20 czerwca 2008 roku - 612 kontraktów). W dniu 29 lipca br. na kontraktach na waluty zanotowano największą w historii Giełdy liczbę otwartych pozycji - 2.516.
Wolumen obrotu kontraktami na akcje w lipcu br. wyniósł 25.497 i był to drugi w historii Giełdy największy miesięczny wolumen obrotu (największy wolumen zanotowano w styczniu br. – 30.402 kontraktów).

Produkty strukturyzowane

W lipcu wartość obrotu „strukturami” wyniosła 10,32 mln zł, w tym 822 tys. zł na obligacjach, a 9,5 mln zł na certyfikatach (od początku roku wartość obrotu wyniosła 82,23 mln zł). Wolumen obrotu wyniósł ponad 109 tys. sztuk (od początku roku wolumen wyniósł nieco ponad 426 tys. sztuk). Zanotowano 692 transakcje (od początku roku 4.133 transakcji).
9 lipca br. do obrotu giełdowego trafiło 11 certyfikatów strukturyzowanych, wyemitowanych przez Raiffeisen Centrobank AG w tym:

  • 9 certyfikatów strukturyzowanych zwykłych bez daty zapadalności (tzw. certyfikaty otwarte; typ "open-end") bazujące m.in. na produktach rolnych, indeksach i surowcach,
  • 1 certyfikat strukturyzowany typu "short" bez daty zapadalności (produkt bazowy to Brent Crude Oil Inverse Performance),
  • 1 certyfikat strukturyzowany bonusowy ze zdefiniowanym terminem wykupu (13.12.2010 dla certyfikatu Brent Crude Oil).

23 lipca br. do obrotu giełdowego trafiły Obligacje Energetyczne emitowane przez BARCLAYS BANK PLC. Jest to już 4 produkt tego emitenta na GPW.
28 lipca br. do obrotu giełdowego trafiły certyfikaty indeksowe emitenta BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. o nazwie „BZ WBK Nowa Era 2” powiązane z ekspozycją kredytową wobec Banku Zachodniego WBK S.A. o wartości emisji 100 mln zł. Certyfikat bazuje na identycznym produkcie bazowym jak certyfikaty BZ WBK Nowa Era (BZNERA1111), które są już notowane na GPW. Produkty różni m.in. nominał jednego certyfikatu, daty emisji i zapadalności, minimalna kwota inwestycji.
Na koniec lipca na GPW notowanych było 40 produktów strukturyzowanych, w tym 7 obligacji i 33 certyfikaty.

Ważne wydarzenia

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Warunki Obrotu dla programu kontraktów terminowych na akcje. Nowy program kontraktów terminowych na akcje umożliwi Giełdzie bardziej elastyczne wprowadzanie do obrotu nowych klas kontraktów terminowych na akcje notowanych na Giełdzie spółek.
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Warunki Obrotu dla programu kontraktów terminowych na kurs funta brytyjskiego i franka szwajcarskiego. Planowany debiut tych kontraktów to koniec III kwartału 2008 r.

 

Z artykułem tym powiązane są następujące tagi (słowa kluczowe):


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.