Artykuł Prof. Leszek Balcerowicz o roli sprzedaży bezpośredniej na rynku pracy napisany przez dnia 16 październik 2015.

Prof. Leszek Balcerowicz na IV PDSP

Przez swoją elastyczność sprzedaż bezpośrednia ułatwia wejście na rynek pracy osobom, które wcześniej nie były aktywne ekonomicznie – powiedział prof. Leszek Balcerowicz podczas IV Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej 16 października w Warszawie.

Prof. Leszek Balcerowicz był głównym mówcą konferencji, która odbyła się w Hotelu Airport Okęcie pod hasłem „Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem przedsiębiorczości”. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 100 osób. Byli to politycy, parlamentarzyści, reprezentanci środowisk biznesowych, naukowych, branży sprzedaży bezpośredniej i dziennikarze.

Mówiąc o prawdopodobnych scenariuszach rozwoju polskiej gospodarki prof. Balcerowicz wskazał na pilną potrzebę reform zwiększających stabilność finansów publicznych, stopę zatrudnienia i oszczędności, ograniczających niepewność przedsiębiorców w sferze prawa, podatków i sądownictwa oraz eliminujących bariery ograniczające konkurencję takie jak m.in. prywatyzacja i deregulacja.

Dzięki ułatwieniu wejścia na rynek osobom nieaktywnym ekonomicznie sprzedaż bezpośrednia może przyczynić się do podniesienia wskaźnika zatrudnienia, a tym samym złagodzić spadek liczby pracujących na skutek starzenia się społeczeństwa, co jest jedną ze słabości polskiej gospodarki – powiedział prof. Leszek Balcerowicz. Wskazał także na kolejną istotną rolę odgrywaną przez branżę na rynku pracy, a mianowicie ułatwienie powrotu na ten rynek młodym kobietom po urodzeniu i odchowaniu dziecka.

Liczba osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej w Polsce to ponad 950 tysięcy, z czego 87 proc. to kobiety. Warto dodać, że ponad jedna trzecia sprzedawców to osoby między 16. a 29. rokiem życia.

Z artykułem tym powiązane są następujące tagi (słowa kluczowe):


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.