Artykuł Coraz lepszy wizerunek sprzedaży bezpośredniej napisany przez dnia 23 wrzesień 2015.

Według badań przeprowadzonych w lutym br. przez IBRiS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, sektor sprzedaży bezpośredniej jest lepiej postrzegany, co jest zauważalne we wzroście pozytywnych ocen zarówno samego kanału dystrybucji, jak i konsultantów. Aż 84% respondentów ocenia profesjonalizm sprzedawców pozytywnie, a 90% badanych jest zadowolona z zakupionych produktów. Grupa osób oceniających pracę konsultantów bardzo dobrze to aż 41% ankietowanych - wzrost o 14 punktów procentowych wobec danych z 2014 roku. Nadal zawód sprzedawcy bezpośredniego jest jednak postrzegany jako trudny i dla wybranych.

W tegorocznych badaniach 41% respondentów ocenia sprzedawców bezpośrednich bardzo dobrze, co oznacza że konsultant był doskonale przygotowany i dysponował szeroką wiedzą na temat sprzedawanych produktów. 43% ankietowanych wskazało na dobre przygotowanie sprzedawców. Tylko co dziesiąta osoba (11%) oceniła konsultanta przeciętne, a jedynie co pięćdziesiąta negatywnie (2%).

Respondenci oceniali pracę konsultanta w systemie sprzedaży bezpośredniej  jako  zajęcie trudne (43,5%)  i dla wybranych (40,8%), lecz korzystne (29,8%).

Sprzedaż bezpośrednia zyskuje w ocenach użytkowników i obserwatorów. Rozkład odpowiedzi respondentów przesuwa się w stronę odpowiedzi o zabarwieniu pozytywnym, w przeciwieństwie do tendencji spadkowych odnotowanych w 2014 roku. Coraz więcej konsumentów dostrzega zalety sprzedaży bezpośredniej, co jest silnie skorelowane z doświadczeniami zakupowymi, a pozytywnych opinii jest więcej wśród klientów systemu, niż u postronnych obserwatorów. Badani, którzy często korzystają z ofert konsultantów, oceniają ją zdecydowanie lepiej niż osoby mające mniejszą styczność z sektorem. Obserwatorów wskazujących na zalety i korzyści jest prawie o połowę mniej (24%) niż w grupie stałych nabywców (43%).

Wykres 1. Jak ogólnie ocenia Pan(i) poziom profesjonalizmu przedstawicieli, z którym(i) się Pan(i) spotkał?

Wykres 1. Jak ogólnie ocenia Pan(i) poziom profesjonalizmu przedstawicieli, z którym(i) się Pan(i) spotkał?

Metryka badań

Czas realizacji badania: luty 2015
Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie
Metoda: badanie telefoniczne według standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (Computer Assisted Telephone Interview)
Próba: losowo, liczebnie reprezentatywna dla ogółu reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polskie z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia (dane wg. GUS). Próba odzwierciedla liczebny rozkład według płci oraz zachowuje proporcje w rozkładzie wieku do populacji generalnej mieszkańców   
Wielkość próby: N=876

Z artykułem tym powiązane są następujące tagi (słowa kluczowe):


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.