EP Creatives

Czytaj więcej: Sprzedaż bezpośrednia oczami sprzedawców

Kontakt z ludźmi (53,6%), wygoda (21%), prezentacja produktu (16,1%) i bezpośredniość (13,3%) to najczęściej przywoływane skojarzenia ze sprzedażą bezpośrednią przez ankietowanych badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej wśród osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej. Na dalszych pozycjach znalazły się m.in.: doradztwo, kosmetyki, klient, zakupy w domu, Avon i Oriflame co oznacza, że zawód sprzedawcy bezpośredniego najbardziej kojarzony jest z konsultantkami firm kosmetycznych.

Czytaj więcej: Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem mikroprzedsiębiorczości

16 listopada 2015 roku, w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie, odbył się IV Polski Dzień Sprzedaży Bezpośredniej, zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej pod hasłem: Sprzedaż bezpośrednia inkubatorem mikroprzedsiębiorczości. Głównym mówcą Dnia był prof. Leszek Balcerowicz z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Podczas wydarzenia wręczono statuetki Mecenasa Branży Sprzedaży Bezpośredniej 2015.

Czytaj więcej: Prof. Leszek Balcerowicz  o roli sprzedaży bezpośredniej na rynku pracy

Przez swoją elastyczność sprzedaż bezpośrednia ułatwia wejście na rynek pracy osobom, które wcześniej nie były aktywne ekonomicznie – powiedział prof. Leszek Balcerowicz podczas IV Polskiego Dnia Sprzedaży Bezpośredniej 16 października w Warszawie.

Według badań przeprowadzonych w lutym br. przez IBRiS na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, sektor sprzedaży bezpośredniej jest lepiej postrzegany, co jest zauważalne we wzroście pozytywnych ocen zarówno samego kanału dystrybucji, jak i konsultantów. Aż 84% respondentów ocenia profesjonalizm sprzedawców pozytywnie, a 90% badanych jest zadowolona z zakupionych produktów. Grupa osób oceniających pracę konsultantów bardzo dobrze to aż 41% ankietowanych - wzrost o 14 punktów procentowych wobec danych z 2014 roku. Nadal zawód sprzedawcy bezpośredniego jest jednak postrzegany jako trudny i dla wybranych.

Ona24.eu - All rights reserved.