Być Razem

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” wspiera podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa społeczne, firmy nastawione na działalność o charakterze społecznym oraz organizacje pozarządowe.
Fundacja prowadzi w Cieszynie przedsiębiorstwo społeczne, realizuje projekty ukierunkowane na aktywizację poprzez pracę i edukację osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pomaga w tworzeniu nowych miejsc pracy, wspiera uruchamianie spółdzielni socjalnych. Prowadzone przez Fundację przedsiębiorstwo społeczne to sieć warsztatów: stolarnia, ślusarnia, pralnia wodna i chemiczna. We współpracy z utworzonymi na terenie Fundacji spółdzielniami socjalnymi świadczy ono również usługi gastronomiczne i szwalnicze. Ponadto Fundacja prowadzi szeroko zakrojoną działalność szkoleniową adresowaną zarówno do przedstawicieli administracji, organizacji samorządowych, fundacji czy stowarzyszeń, jak i do osób indywidualnych.

Wiecej informacji o marce WellDone można znaleźć na stronie http://www.welldone.co/pl/.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.