System wczesnego ostrzegania jest jednym ze składników służących do oceny kondycji finansowej firmy. Umożliwia nam wczesne rozpoznanie zagrożenia i uruchomienie odpowiednich procesów naprawczych. Systemy wczesnego ostrzegania pojawił się jako odpowiedź na liczne bankructwa przedsiębiorstw w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1933), kiedy to menedżerowie nie dysponując odpowiednio wczesnymi informacjami o zagrożeniach, nie byli w stanie przewidzieć grożącego niebezpieczeństwa.

Budowanie systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw jest nauką stosunkowo młodą i niedocenianą. Systemy wczesnego ostrzegania są najczęściej bagatelizowane przez zarząd a opinie analityków ignorowane. Stosowanie systemów wczesnego ostrzegania wymaga dużego doświadczenia i intuicji, ponieważ zastosowanie niewłaściwego modelu może dać wynik zupełnie niezgodny z rzeczywistością.

Jednowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania o możliwości upadłości

Jednowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania należą do stosunkowo prostych narządzi diagnostycznych badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Mogą być stosowane wyłącznie w grupie przedsiębiorstw dla, której zostały opracowane. Zastosowanie modelu opracowanego dla określonej branży i sumy bilansowej a nawet miejsca jego działania w przedsiębiorstwie odbiegającym specyfikom daje często wyniki odbiegające od właściwych.

 

 

Wielowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania

Wielowymiarowe systemy wczesnego ostrzegania należą do bardziej rozbudowanych. Ich proces opracowywania jest stosunkowo złożony, a ich powstanie możemy zawdzięczać budowie sieci neuronowych. Ich wadą jest stosunkowo wąski zakres badanych przedsiębiorstw, zaletą zaś podany wynik nie podlegający interpretacji. Sama ocena nie wymaga od analityka wiedzy, ponieważ wartość przedziałów dopuszczalnych wartości jest podana przez autora modelu. Jedyną trudność może stanowić dla badającego wybór odpowiedniego modelu.
 

 

Systemy wczesnego ostrzegania o możliwej upadłości dla gospodarki polskiej.

Wzorem modeli zachodnich polscy naukowcy opracowali modele przeznaczone dla przedsiębiorstw działających w polskich warunkach rynkowych. Doświadczenie pokazuje, że analiza polskich przedsiębiorstw zachodnimi modelami daje wyniki odbiegające od właściwych. Polskie przedsiębiorstwo badane modelami, np. Altmana z całą pewnością będzie przedsiębiorstwem upadającym, choć w rzeczywistości będzie w zupełnie dobrej kondycji. W warunki polskie charakteryzują się możliwością funkcjonowania przedsiębiorstw z bardzo niskim wskaźnikiem płynności finansowej.
 

  • System wczesnego ostrzegania J. Gajdki i D. Stoda

  • System wczesnego ostrzegania Hamrola

  • System wczesnego ostrzegania E. Mączyńskiej

  • Systemy wczesnego ostrzegania D. Hadasik

  • System wczesnego ostrzegania A. Hołdy

 

Przykładowe systemy wczesnego ostrzegania o możliwej upadłości, w których funkcja dyskryminacyjna szacowana jest odrębnie dla każdego roku.Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.