Drugi kwartał tego roku był jednym z najlepszych okresów w całej historii DROZAPOLPROFIL, który jesienią tego roku będzie obchodził 15-lecie istnienia. Spółka właściwie wykorzystała i nadal wykorzystuje dobrą koniunkturę, trwającą w branży od początku roku. Rosnące ceny wyrobów hutniczych pozwoliły sprzedać, z dobrymi marżami, zgromadzone wcześniej zapasy. Trzeba przy tym zauważyć, iż wzrost cen nie spowodował zauważalnego spadku popytu.

Przychody ze sprzedaży w wysokości 73,8 mln zł były co prawda o 3,5% niższe jak w II kwartale 2007 roku (szczegółowe dane wraz z wykresami zawiera załącznik), jednak największym osiągnięciem Spółki były rekordowo wysokie marże i zyski, zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto.
Istotne zmiany nastąpiły w strukturze asortymentowej sprzedaży. Dobrze sprzedawały się wszystkie grupy asortymentowe, ale warto podkreślić dynamikę wzrostu sprzedaży prętów i siatek zbrojeniowych. Ich udział w sprzedaży ogółem wyniósł 31,0% (22,9 mln zł), podczas gdy jeszcze w I kwartale 2008 roku wynosił 8,0% (5,5 mln zł).
Spółka konsekwentnie dywersyfikuje przychody również w ujęciu geograficznym.
Największa jest cały czas sprzedaż przez centralę w Bydgoszczy, ale w II kwartale stanowiła już tylko 25,5% sprzedaży ogółem. Dynamicznie rozwijają się oddziały terenowe, z których najlepsze miały już kilkunastoprocentowy udział w przychodach.
Zgodnie z założeniami strategicznymi szybko rośnie sprzedaż produktów – podwoiła się w
stosunku do II kwartału 2007 roku, dochodząc prawie do 3 mln zł.
Koszty działalności są pod ścisłą kontrolą. Zgodnie z planem, wzrosły w pozycji „koszty ogólnego zarządu”, ale zmniejszyły się jednocześnie w pozycji „koszty sprzedaży”.
O 80,0% zwiększył się w II kwartale zysk operacyjny, dochodząc do 9,19 mln zł, a zysk brutto o 98,9%, osiągając 9,32 mln zł. Jeszcze większa była dynamika zysku netto, który został wyliczony w wysokości 7,42 mln zł, czyli dwa razy więcej jak przed rokiem.
Narastająco po dwóch kwartałach przychody wynoszą 142,5 mln zł, o 6,4% mniej jak przed rokiem, ale zyski w każdej pozycji są znacznie wyższe i tak:
● zysk operacyjny: 12,8 mln zł, wzrósł o 46,3%; 
● zysk brutto: 13,0 mln zł, wzrósł o 48,8%;
● zysk netto: 10,4 mln zł, wzrósł o 48,4%.
Spółka dobrze wykorzystuje warunki makroekonomiczne - jest dużym importerem wyrobów hutniczych, rozliczając się z producentami przede wszystkim w USD i w dalszej kolejności w EURO. Deprecjacja tych walut sprzyjała osiąganiu wysokich marż handlowych.
Wewnętrznie poprawa wyników była efektem doskonalenia i optymalizacji sieci handlowej, jak również konsekwentnie prowadzonym programom podnoszenia kwalifikacji handlowców. Poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia, najczęściej
zagranicznych, pozwoliło odbudować zapasy stali.
W dwóch pierwszych kwartałach 2008 roku powtórzyła się sytuacja z 2007 roku – miały miejsce szybkie wzrosty cen wyrobów hutniczych. Różnica między tymi okresami polegała na tym, że przed rokiem były to wzrosty spekulacyjne, wywołane przez producentów, dystrybutorów i użytkowników finalnych stali, którzy gromadzili nadmierne zapasy, chroniąc się w ten sposób przed spodziewanymi, przyszłymi wzrostami cen. W roku bieżącym wzrosty mają charakter trwały, gdyż są generowane przez rosnące dynamicznie ceny podstawowych składników kosztowych, takich jak: ruda żelaza, złom, energia elektryczna, opłaty związane z emisją CO2, płace i narzuty na nie, transport.
W dniu 22.07.2008 roku Spółka poinformowała o nabyciu od osoby fizycznej pakietu akcji jednej ze średnich spółek, zajmujących się przetwarzaniem stali i dystrybucją wyrobów hutniczych, dającego 80% akcji i głosów. Przewiduje się, że zaangażowanie finansowe DROZAPOL-PROFIL S.A. w przejmowanym podmiocie wyniesie w ciągu roku około 15 mln zł. W tej kwocie mieści się wartość przejmowanego pakietu akcji, środki na podwyższenie kapitału, pożyczka oraz środki na inwestycje i rozbudowę stalowego serwis centrum.
Spółki wspólnie wystąpiły do UOKiK o zgodę na koncentrację. Ze względu na ochronę interesów rynkowych obu podmiotów, nazwa spółki przejmowanej została, decyzją Zarządu, utajniona do 31.08.08.
W branży utrzymuje się dobra koniunktura, a III kwartał rozpoczął się, w przeciwieństwie do sytuacji sprzed roku, od kontynuacji wzrostów cen stali. W lipcu 2008 roku zanotowano rekordowe w historii Spółki przychody ze sprzedaży. Przekroczyły one wartość 32 mln zł, co jest wynikiem o 13% lepszym jak w najlepszym dotychczas miesiącu – czerwcu 2007 roku.
Przewiduje się, że w III kwartale nastąpi osłabienie tempa wzrostu cen stali, a nawet mogą pojawić się pewne spadki, jednak nie będą one tak duże jak w 2007 roku. Zamierzeniem Zarządu jest dalsze odbudowywanie zapasów stali w okresie
spodziewanych spadków cen. Ogólnie w kraju podpisywane są kolejne kontrakty na roboty infrastrukturalne, m.in. na
budowę dróg i autostrad. Do tego szybko rozwija się segment energetyki wiatrowej i będzie rozpoczynała się budowa stadionów. W efekcie – nawet spodziewane zmniejszenie tempa budownictwa wielorodzinnego, zapowiadane przez deweloperów, nie powinno skutkować zmniejszeniem popytu na wyroby hutnicze.
Przed Spółką i całą branżą rysują się dobre perspektywy.


Przeczytaj także:

Polecane serwisy

Zaparaszamy do odwiedzenia strony z suplementami diety: https://eco-supplements.com/pl/, oraz z suplementami diety na odchudzanie: http://www.konsultantka.com.pl/. Znajdziecie tam rzetelne opisy wybranych suplementów takich jak krople na odchudzanie Eco Slim, koktajl Chocolate Slim, preparaty Ultra Slim czy Therma Cuts.

Warto przeczytać

Zobacz też

Szukaj

Ona24.eu - All rights reserved.