Firmy Giełdowe

Według informacji Parkietu WSiP przejmie wydawnictwo Zielona Sowa zajmujace sie m.in. literatura
dziecieca i młodzie"owa oraz wydajaca lektury szkolne, słowniki, rozmówki jezykowe, encyklopedie
i leksykony. Zeszłoroczne przychody spółki to 16,4 mln PLN.

Pierwsze półrocze 2008 r. spółka Artman S.A. zamknęła sumą 2,5 mln zł zysku netto i 5,0 mln zysku z działalności operacyjnej. Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do ubiegłego półrocza o 21,2 proc., wynosząc 133,3 mln zł (110 mln w I półroczu 2007 r.).

Zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną zarząd spółki LPP S.A. ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji Artman S.A. po cenie 92,65 zł za walor. Zapisy na sprzedaż akcji rozpoczną się 25 września i potrwają do 27 października tego roku.

Po dwóch kwartałach 2008 r. Artman S.A. odnotował wzrost zysku netto do kwoty 2,5 mln zł zwiekszajac go o 400 proc. w porównaniu do I półrocza 2007 r. (0,5 mln zł). Przychody netto liczone narastajaco siegneły 133,3 mln zł, zwiekszajac sie o 21 proc. w porównaniu do pierwszych szesciu miesiecy 2007 r., a zysk z działalnosci operacyjnej – wzrósł do 4,3 mln zł wobec 2,3 mln zł. Zarzad spółki podtrzymał prognoze wyników zakładajaca wypracowanie w 2008 r. 360 mln zł przychodów ze sprzeda1y oraz 16 mln zł zysku netto.

Drugi kwartał tego roku był jednym z najlepszych okresów w całej historii DROZAPOLPROFIL, który jesienią tego roku będzie obchodził 15-lecie istnienia. Spółka właściwie wykorzystała i nadal wykorzystuje dobrą koniunkturę, trwającą w branży od początku roku. Rosnące ceny wyrobów hutniczych pozwoliły sprzedać, z dobrymi marżami, zgromadzone wcześniej zapasy. Trzeba przy tym zauważyć, iż wzrost cen nie spowodował zauważalnego spadku popytu.

Zarząd Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. poinformował, iż w dniu 17 lipca 2008 zawarł Umowę kredytową (kredyt obrotowy) pomiędzy WSiP S.A. a BGŻ S.A. z siedzibą w Warszawie. 

Ona24.eu - All rights reserved.