Celem coachingu jest nie tylko mobilizowanie ludzi do walczenia ze swoimi słabościami, osiągania przez nich świetnych wyników i podejmowania się roli przywódców. Rezultaty współpracy powinny długoterminowo rozwijać zdolności i możliwości, nie jedynie jednorazowo wpłynąć na określoną postawę.

Coaching to droga, nie cel. Droga do wpływania na wyobraźnię, wyznawane wartości czy sposób myślenia podopiecznego. Do wyruszenia w drogę popycha nas pasja, jednakże często potrzebna jest osoba, która swoim zaangażowaniem i zapałem zmobilizuje nas do podjęcia właściwych kroków. Osoba, która nie dąży jedynie do własnego sukcesu, lecz chce mieć udział
w sukcesie innych. Możesz stać się taką osobą.

Pięć punktów orientacyjnych coachingu

Jako że coaching polega na pomaganiu ludziom w osiąganiu ich życiowych celów i realizowania aspiracji, trener - mistrz powinien tworzyć wizje i ukształtować wartości dopasowane do danego człowieka. Oprócz tego dąży do dokonania przełomu
w osobowości uczestników szkolenia, które pozytywnie wpłyną na efektywność wykonywanej przez nich pracy.

Jak twierdzi Robert Hargrove, założyciel Masterful Coaching Inc., prawdziwym liderom nie wystarcza to, że są dobrzy. Chcą być wspaniali. Kluczem do osiągnięcia szczytu swoich umiejętności jest partnerstwo, polegające na ścisłej współpracy obu stron co najmniej przez rok. Chodzi nie tylko o wyznaczanie sobie celów i opracowanie planu ich osiągnięcia, lecz o rzeczywistą współpracę z innymi. Do wytworzenia odpowiedniej relacji między trenerem i trenowaną osobą, konieczne jest utworzenie silnej więzi, opartej na zaufaniu. Stanie się to jedynie wtedy, gdy trener szczerze pragnie sukcesu swoje podopiecznego i nie ustaje w wysiłkach, by ten sukces osiągnąć. Podopieczny, słuchając uwag trenera i zawierzając mu, otwiera się na nowe możliwości. Mistrzowski coaching zawiera się w „doszukiwaniu w ludziach ich wielkości”. Polega to na stworzeniu przez trenera odpowiednich warunków, by podopieczny mógł odkryć w sobie niezwykłe możliwości, popychające go do tworzenia ambitnych planów długo i krótko terminowych. Każde z tych planów mają swój udział w osiągnięciu sukcesu i doskonaleniu się, dlatego istotne jest tworzenie ich z rozwagą. Doszukując się w ludziach ich wielkości, trener jest w stanie zobaczyć ich możliwości, w rezultacie czego może pomóc w budowaniu wyższego poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Wiara w swoje możliwości jest istotnym ogniwem na każdym polu, przekładającym się zarówno na pracę i życie prywatne. Następnym celem trenera jest nieustanne wsparcie przy wyznaczaniu trudniejszych celów, a następnie udzielanie wsparcia w razie niepowodzenia. Popełnianie błędów i drobne potknięcia są nieuniknione, lecz to właśnie zadaniem trenera jest to, by przeprowadzić podopiecznego przez te nieprzyjemne sytuacje, równocześnie okazując mu wsparcie. Rozmowa powinna być kluczem do rozwiązania wszystkich nieporozumień.

Trener wskazuje wizję sukcesu i zachęca do śmiałych działań. Kierując się myślą Arthura Clarka: „Jedynym sposobem określenia granic naszych możliwości jest wyjście poza nie i odkrycie szans, których do tej pory nie dostrzegaliśmy”. Pierwszym krokiem na drodze do wizji przyszłości jest wyznaczenie trudnych i śmiałych celów, zmuszających ludzi do zakwestionowania obowiązujących norm. Niemożliwe?

A jednak!

Opracowując strukturę zamierzeń, tworzysz sukces, zaczynając właśnie od wyznaczenia nowych możliwości i odpowiednich warunków ich realizacji. Wielu liderów traci czas i energię zajmując się błahymi sprawami, kiedy to dużo czasu powinni poświęcać na urzeczywistnianie wizji sukcesu. Charyzma, zdolności przywódcze i energia są podstawowymi składnikami potrzebnymi do osiągnięcia sukcesu. Zamiast pytać „Co się nie udało?” zapytaj „Czego brakuje, żeby było lepiej?”. Unikniesz reakcji obronnych ludzi, którzy poczuli się dotknięci twoimi słowami. Zachowaj inną postawę. Stosuj coaching, który mobilizuje ludzi do pokazania, że zasługują na twoją aprobatę. W nawiązaniu do tego, powstał nowatorski system zarządzania ABCD, który polegał na stawianiu ludzi jak najwyższych ocen, nawet na wyrost i zmuszaniu ich do udowadniania, że rzeczywiście na nie zasługują. Badania pokazują, że wyniki przedsiębiorstwa prezentowały się o wiele lepiej niż wcześniej i zaczęto realizować różne strategie osiągania sukcesu.

Jeśli pojawiają się problemy…

Nie ograniczaj swojej wizji, lecz określ się na nowo. To właśnie trener jako pierwszy powinien na nowo ukształtować samego siebie, gdy wydarzenia toczą się niekoniecznie po jego myśli. Jego zadaniem jest także próba stworzenia ludziom nowej przyszłości, która nie byłaby tylko kontynuacją przeszłości. Często ograniczeni, splątani przez elementy przeszłości, nie pozwalamy sobie na zmiany. Jednak to one wyzwalają nową energię do działania i dają siłę do tworzenia innej, lepszej przyszłości. Zmiana sposobu myślenia i pozbycie się starych, niechcianych nawyków to tylko nieliczne z pozytywnych aspektów związanych z podjęciem ryzyka zmian. W odkrywaniu marzeń i zachęceniu do uwierzenia w to, że niemożliwe jest możliwe, pomoże coach. Głoszenie wizji sukcesu idącej w parze ze śmiałym jej realizowaniem jest pierwszym, znaczącym krokiem do zmiany naszej osobowości i rozpoczęcia wszystkiego na nowo.

Kolejnym krokiem jest przesunięcie akcentu z pojęcia „trener” na pojęcie „myślący partner”. Dużo łatwiej przyswoić nowe informacje, umiejętności, jeśli nie odczuwamy przy tym stresu związanego ze sposobem postrzegania danej osoby. Jeśli zamiast trenera - szefa stworzymy obraz partnera - kolegi, nauka przyjdzie o wiele łatwiej. Myślący partner to także uważny słuchacz, tworzący odpowiednią przestrzeń, w której podopieczny, zachęcony do refleksji, może znajdować odpowiedni na nękające go pytania. Zadaniem trenera jest wydobywanie zalążków myśli i rodzących się pomysłów, zadawanie pytań docierających do sedna sprawy.

Jedną z najczęstszych pułapek, w które niezwykle łatwo wpaść, są schematy myślowe. Często zupełnie nieświadomie w procesie myślenia kierujemy się określonymi wzorcami, co nie wpływa na naszą korzyść. Porównywanie danej sytuacji z inną, w której się kiedyś znaleźliśmy i stosowanie tych samych rozwiązań czy schemat podziału ról, gdzie szef jedynie poprzez stanowisko zawsze ma racje, są krzywdzącymi i niepotrzebnymi schematami, utrudniającymi jedynie kontakty
z innymi ludźmi.

Zwiększanie zdolności podejmowania skutecznych działań

Ostatnim już punktem zbliżającym nas do osiągnięcia mistrzowskiego coachingu, jest zwiększanie zdolności podejmowania skutecznych działań. Ludzie cenią sobie coaching, który nie opiera się wyłącznie na teorii, gdyż tę niejednokrotnie samodzielnie trudno wprowadzić w życie. Dlatego też istotna jest umiejętność opanowania praktyki, czyli podejmowania skutecznych działań. Sprawdzianem skuteczności naszej pracy jest to, jakie nasz podopieczny podjął działania.
W związku z tym ważne jest, by zakończyć sesję co najmniej trzema ćwiczeniami praktycznymi, które pozwolą sprawdzić, czy przyswojona teoria znajdzie swoje odzwierciedlenie na co dzień.

Oprócz pomocy w wyznaczaniu celów, coach powinien zatroszczyć się o codzienną obserwację swojego podopiecznego, która pozwoli na uczciwe wskazywanie błędów i określanie problemów uniemożliwiających dokonanie zmian. Można zastosować różne sposoby uczenia ludzi podejmowania udanych działań. Najważniejsze z nich to odpowiednie dostrojenie, czyli pomoc w lepszym wykonywaniu przydzielonych już działań. Drugim sposobem może być nauczenie się czegoś zupełnie innego.

Monika Mańka


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.