Gemius, na zlecenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przeprowadził badanie ankietowe, którego celem było określenie postaw młodych konsumentów wobec działań CSR (Corporate Social Responsibility), a w szczególności zaufania do źródeł informacji na temat odpowiedzialnego biznesu. Portal Ona24.eu z przyjemnością prezentuje wyniki badań i zachęca do dyskusji na ten bardzo istotny temat.

Młodzi konsumenci o CSR


Z raportu wynika, że zaledwie 16 proc. konsumentów w wieku 18-25 lat kiedykolwiek miała styczność z pojęciem "biznes odpowiedzialny społecznie" - CSR. Niewielu też potrafi poprawnie wymienić firmy prowadzące działalność odpowiedzialną społecznie. Ankietowani, najczęściej kojarzyli CSR z etycznym, uczciwym i rzetelnym prowadzeniem biznesu, uwzględniającym dobro pracowników, klientów i społeczności lokalnej. Pełna wersja raportu: "Młodzi konsumenci o CSR ".

Podsumowanie wyników.( cytat z raportu )

" Niewielu młodych konsumentów w wieku 18-25 latkiedykolwiek miała styczność z pojęciem CSR. Niewielu też potrafi poprawnie wymienić firmy prowadzące działalność odpowiedzialną społecznie. Respondenci, najczęściej kojarzyli CSR z etycznym, uczciwym i rzetelnym prowadzeniem biznesu, uwzględniającym dobro pracowników, klientów i społeczności lokalnej. Wcześniejsze zetknięcie się z pojęciem CSR owocowało pełniejszym definiowaniem tego zjawiska. Osoby, które zetknęły się z CSR ponad 3 razy częściej wymieniały firmy prowadzące biznes odpowiedzialny niż pozostali respondenci. Niektóre osoby wskazywały organizacje pozarządowe lub ośrodki pomocy społecznej jako organizacje kierujące się zasadami CSR. Świadczy to o błędnym kojarzeniu terminu biznes odpowiedzialny społecznie. Badani najczęściej stykali się z informacjami o CSR w szkole/nastudiach. Najrzadziej taka wiedza docierała do nich od rodziców/znajomych. Jednocześnie to informacjom od rodziców i znajomych ufali najczęściej. W internecie młodzi konsumenci najczęściej stykali się z informacjami o CSR na stronach korporacyjnych, na portalach tematycznych i wikipedii. Większość osób, które zetknęły się z pojęciem CSR wogóle nie szukały aktywnie takich informacji. Ci, którzy czynnie szukali, uzyskiwali je głównie za pośrednictwem wyszukiwarek internetowych, książek i stron korporacyjnych oraz słowników/podręczników. Zdecydowana większość respondentów (56%) chętnie dowiedziałaby się więcej na temat biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Badani respondenci postrzegają informacje o CSR raczej jako element marketingu i promocji ..... " - więcej w raporcie "Młodzi konsumenci o CSR ".


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.