Społeczna odpowiedzialność korporacyjna (ang. corporate social responsibility) oznacza, że przedsiębiorstwa podejmują działania z własnej inicjatywy i niezależnie od uregulowań prawnych po to, aby w swojej codziennej działalności osiągać cele społeczne i chronić środowisko.

Corporate Social Responsibility to:

  1. Strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko i maksymalizować szansę na powodzenie firmy w długim okresie,
  2. Umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w społeczeństwo w jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności
  3. Odpowiedzialny biznes oznacza także sposób, w jaki firma na co dzień traktuje uczestników procesu rynkowego (czyli swoich interesariuszy): klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną.

Społeczną odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility) określa się jako koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwo na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględnia interes społeczny, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.


Przeczytaj także:

Ona24.eu - All rights reserved.